Електронна бібліотека

Каталог методичної літератури, яка буде корисна 

для батьків та педагогів-дошкільників

– Анісімова О.Е. Планування роботи дошкільного навчального закладу (за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Е. Анісімова, Н. О. Колінько, О. Б. Полєвікова. – Х. : Вид. група «Основа», 2010.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»).

Навчально-методичний посібник містить актуальну інформацію для працівників дошкільної галузі щодо планування навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу відповідно до положень Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Автори посібник пропонують колегам програму «Гармонія інтелекту, духовності та здоров’я», що не повторює зміст Базового компонента дошкільної освіти, доповнює його варіативним (змінним) компонентом, реалізує ідею комплексного підходу до розвитку, виховання і навчання дошкільника, орієнтується на пріоритет гуманістичних цінностей; пройшла науково-методичну експертизу за участі висококваліфікованих фахівців на місцевому рівні.

Для керівників, вихователів, логопедів ДНЗ, студентів педагогічних закладів освіти, курсантів інститутів післядипломної освіти педагогічних кадрів, методистів ДНЗ, РМК, ММК.

Усі розробки ігор та вправ. До Базової програми «Я у Світі». Упоряд. Гладченко О. М., Дикань Н. І. – Х.: Вид.група «Основа», 2010.

(Серія «ДНЗ. Вихователю»)

У посібнику наведений методичний матеріал, що складено відповідно до вимог оновленого змісту сучасної дошкільної освіти, відображених у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».Педагогам пропонуються дидактичні ігри та вправи, а також рухливі ігри, що реалізують завдання, сутність та специфіку основних змістовних ліній розвитку дошкільника: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, креативної.

– Коваленко О. М.Мовленнєві ігри для дошкільників. Навчаємо в русі. / О. М. Коваленко, Т. В. Єпіфанова – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 239.

(Серія «Творчому педагогу»).

Посібник містить дидактичні ігри, спрямовані на формування зв’язного мовлення, удосконалення граматичної будови мовлення, активізацію словника, виховання звукової культури мовлення і навчання грамоти. Ігри, запропоновані в посібнику, здебільшого є рухливими, що дозволяє одночасно задовольнити потребу дошкільників у русі та реалізувати завдання навчального характеру.

Гладченко О. М. Комплексні заняття в ДНЗ. Розробки занять для дітей 4-6 років / О.М. Гладченко, О.А. Шевцова; іл. О.А. Семякіна.-

Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 269.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

Посібник містить розробки комплексних занять для дітей віком 4-6 років. Запропоновані заняття складаються з різних видів діяльності дитини – розвитку мовлення, сенсорних та елементарних математичних уявлень, навичок конструювання, а також малювання, аплікації. Зміна діяльності дозволяє утримувати увагу дитини протягом тривалого часу, не стомлюючи її.

Для методистів та вихователів ДНЗ.

Дитина-лівша. Діагностика, корекція, підготовка до школи / упоряд. Л. В. Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 192 с.(Серія «ДНЗ. Психологія виховання»).

Дитина-лівша. Наскільки це критично? Чи потрібно з цим боротися? Такі різні лівші: типологія особистості. Що спричиняє ліворукість? Чи справді ліворукі – якісь «особливі» люди? Як визначити ведучу руку? Чи потрібно переучувати лівшу та які можуть бути наслідки цього? На ці та інші питання ви знайдете відповіді в цій книзі. У посібнику також наведено вправи для підготовки ліворукої дитини до школи.Для психологів, вихователів і батьків.

Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної сфери дошкільників / Упоряд.І. В. Молодушкіна. – 2-ге вид. – Х. : Вид. група «Основа», 2011.- 207, [1] с.(Серія «Творчому педагогу»).

Головна мета посібника – допомога педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам щодо створення навколо дитини світу високої емоційної культури та розв’язання завдання змістовної лінії розвитку дошкільників «Емоційно-ціннісний розвиток» за Базовою програмою«Я у Світі».Запропоновані ігри, вправи, рекомендації допоможуть організувати цікаві заняття, під час яких діти матимуть нагоду крок за кроком пізнавати світ емоцій.

Дошкільникам про професії /Уклад. Н. І. Дикань; іл. Н. В.Кридченко.- Х. : Вид. група «Основа», 2009.- 128.(Серія «ДНЗ. Вихователю»)

Методичний посібник містить матеріали для ознайомлення дітей до- шкільного віку з різноманітними професіями. У книзі наведено вірші, ігри, загадки, прислів’я, сюжетно-рольові ігри, що можуть бути використані як в індивідуальній, так і в колективних формах роботи з дітьми.Для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків

Зайцева Л.І. Формування математичної компетентності старших дошкільників. Методичний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 160 с.

Подано Програму формування математичної компетентності старших дошкільників, методичні рекомендації та орієнтовні конспекти занять з математики для дітей старшого дошкільного віку, складені з урахуванням трьох компонентів математичної компетентності: мотиваційного,

змістового, дійового.Враховано концептуальні основи Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Реалізовано гуманістичні засади в навчанні математики дітей дошкільного віку: індивідуально-диференційований підхід, розвиток логічного мислення, пізнавального інтересу, загально- навчальних навичок (самостійність, самооцінювання, самоконтроль), уміння застосовувати набуті знання. У комплекті з посібником рекомендується використовувати перший і другий робочі зошити «Математика у світі казок».Для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Дошкільне виховання».

Левченко Т. Г. Рідна природа. Матеріали до занять. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 224,

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»)

Посібник містить різноманітний за змістом та структурою дидактичний матеріал, що допоможе вихователеві під час знайомства дітей із рідною природою в різні пори року. Матеріали збірки містять багато загадок, віршів, оповідань, завдань щодо розвитку зв’язного мовлення.

Метод проектів у діяльності дошкільного закладу / Укладач Л. А. Швайка.- Х. : Вид. група «Основа», 2010.- 203

(Серія «ДНЗ. Вихователю»)

У посібнику розглядаються сучасні підходи до змісту та організації методу проектів у навчально-виховному процесі дошкільного навчаль-ного закладу.Наведені теоретичні та практичні матеріали щодо викори -стання проектного методу в роботі педагогічного колективу – створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих пізнавальних здібностей дітей. Конспекти, схеми, тематичні розробки допоможуть педагогам дошкільного навчального закладу, які працюють в інноваційному режимі, здійснювати дослідницьку роботу в умовах експерименту.Для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Психологічне здоров’я дошкільників / Уклад. Т. І. Прищепа.- Х. : Вид. група «Основа», 2010.- 239.

(Серія «Психологія виховання»)

Посібник містить корекційно-розвивальну програму, конспекти занять, семінарські заняття для педагогів, консультації, що спрямовані на збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей дошкільного віку. Матеріали посібника стануть у пригоді практичним психологам, педагогам дошкільних навчальних закладів, які працюють за Базовою програмою «Я у Світі». Книга буде корисною батькам у роботі з дошкільниками.

Морозова Н. Н., Степура Н. И., Чуб Н. В. Мюзиклы в детском саду. – Х.: Изд. группа «Основа», 2007.- 96 с.

(Серия: «ДОУ. Игры. Праздники. Развлечения»)

Современные дети, растущие в условиях развитого информационного пространства, требуют новых, нестандартных методов обучения и воспитания. Как же педагогу пробудить в них здоровое любопытство, жажду познания нового,жажду творчества. Материалы пособия помогут воспитателям в организации оригинальных утренников с участием дошкольников и их родителей, в постановке настоящих музыкальных спектаклей на основе всем известных сказок и современных фантастических историй.

Для воспитателей, музыкальных работников дошкольных учреждений.

Незабаром до школи. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. 6-й рік життя / уклад. О. А. Дмітрієва. – Х. : Вид група «Основа», 2008. – 189.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Психологія виховання»).

Посібник містить значний обсяг матеріалів методичного і практичного характеру з питань виховної роботи з дітьми шостого року життя вдома та в дошкільному навчальному закладі. Детально розглянуто особливості розвитку в дитини цього віку уваги і уяви, мовлення і мислення комуніка-

тивних і навчальних навичок, наведено тестові форми і методи роботи. На сторінках цього видання читач знайде значну кількість життєвих прикладів психічного й особистісного розвитку старших дошкільників і коментарі та поради психолога щодо розв’язання проблем, що виника- ють під час їхнього виховання.

Для методистів, психологів і вихователів дошкільних навчальних закладів, а також батьків.

Нормативні документи. Для завідуючих ДНЗ / Упорядник: Чала Тамара Тимофіївна.- Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 528 с.

(Серія «ДНЗ. Керівнику»)

Посібник містить основні нормативно-правові акти, необхідні для організації всіх державних навчально-виховних закладів напрямків роботи ДНЗ, серед яких законодавчі та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність закладу незалежно від його підпорядкування і формивласності, а також необхідний нормативний супровід навчально-виховного процесу, роботи психологічної і методичної служби закладу, організації харчування тощо.

Для керівників дошкільних навчальних закладів.

Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / Уклад. Л. А. Швайка.- Х. : Вид. група «Основа», 2008.- 253.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»)

Зміцнення здоров’я дошкільників – найголовніше завдання дитячих освітніх закладів. Збірник складається з таких розділів: «Нормативно-правове забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи»; «Творчий портрет педагогічного колективу»; «Авторська комплексно-цільова програма “Здоров’ячок”»; «Співпраця дошкільного закладу із сім’єю»; «Робота психологічної служби»; «Контрольно-аналітична діяльність»; «Фізкультурно-оздоровча робота»; «Нетрадиційні види оздоровлення»; «Тематичні тижні»; «Спортивно-масові заходи»; «Конспекти занять із валеології».Для завідувачів, методистів, вихователів ДНЗ.

– Планування роботи вихователя ДНЗ за Базовою програмою «Я у Світі» / Уклад. Швайка Л. А., Шевцова О. А.- Х. : Вид. група «Основа», 2010.- 399.(Серія «ДНЗ. Вихователю»)

Запропонована орієнтовна модель перспективного планування за Програмою «Я у Світі» дасть можливість педагогам-дошкільникам реа-

лізувати на практиці інтегрування різнихвидів діяльності, систематизації знань, умінь, навичок. Чітко визначена мета планування за сферами життєдіяльності з урахуванням завдань ліній розвитку та методичні орієнтири допоможуть пступово ефективно організувати діяльність дошкільників та її мотиваційну регуляцію.

Посібник рекомендований вихователям дошкільник навчальних закладів.

Савченко Л. В. Свята в дошкільному навчальному закладі. Шостий рік життя. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 128 с.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Ігри. Свята. Розваги»).

Збірка містить сценарії свят для вихованців дошкільних навчальних закладів шостого року життя.

Для музичних керівників, вихователів і методистів.

– Савченко Л. В. Свята в дошкільному навчальному закладі. П’ятий рік 

життя. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 112 с.

(Дошкільний навчальний заклад. Ігри. Свята. Розваги).

Збірка містить сценарії свят для вихованців дошкільних навчальних закладів п’ятого року життя.Розділ «Додатки» містить вірші, загадки, розваги, лічилки, дитячі прозивалки, дражнилки та ігри.Для музичних керівників, вихователів і методистів.

– Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ / Уклад. Т. І. Прищепа.- Х. : Вид. група «Основа», 2009.- 169.

(Серія «Психологія виховання»)

Посібник містить корекційно-розвивальну програму, конспекти занять, семінарські заняття для педагогів, консультації для батьків, ігри, вправи, що спрямовані на розвиток та набуття соціального досвіду дітей середнього та старшого дошкільного віку.Матеріали посібника стануть у пригоді практичним психологам, педагогам дошкільних навчальних закладів, а також батькам у роботі надрозвитком комунікативних навичок дітей.

Тести для оцінювання професійної підготовки педагогів ДНЗ / уклад. О. В. Власова. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 121.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»)

Посібник містить тестові завдання щодо оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ. Оцінка результатів тестування дозволитьдостатньо повно судити не тільки про рівень підготовки до роботи у ДНЗ молодих спеціалістів, а й про особливості професійної діяльності й самоосвіти всіх педагогів ДНЗ. Таким чином з’являється можливість об’єктивно підходити до оцінки професійних знань та умінь на етапі атестації кожного спеціаліста.Посібник адресований адміністрації і педагогам ДНЗ.

– ФесюковаЛ.Б. Соціально-економічне виховання дошкільнят.- х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.- 104 с.- (Комплекс матеріалів з еко-

номіки).

(Серія «Комплекс матеріалів з економіки»)

Зміст початкових економічних знань старших дошкільників подано в перспективному плані й відображено в шести основних розділах пропонованого посібника. матеріал організовано за тематичним принципом, допоміжний матеріал подано відповідно до тематики занять, він може бути частиною занять із математики, ознайомлення з навколишнім світом і природою.

Для методистів дошкільних навчальних закладів, вихователів, студентів педагогічних інститутів і педучилищ, які навчаються за спеціальністю «дошкільне виховання».

Швайка Л. А. Організація трудової діяльності в дитячому садку. – Х. : Вид. група «Основа», 2008.- 187, [5] с.

(Серія «ДНЗ. Вихователю»).

У посібнику розглядаються форми, методи та прийоми організації трудової діяльності в дошкільному дитячому закладі. Подаються конспекти занять, а також систематизовані матеріали методичного й практичного змісту за такими напрямами: самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця у куточку природи.

Посібник рекомендовано методистам і вихователям дошкільних навчаль-них закладів.

– Швайка Л. А. Планування роботи в ДНЗ / Л. А. Швайка, Т. Т. Чала. – Х. : Вид. група «Основа», 2008.- 271.

Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»)

Посібник складено на допомогу адміністрації дошкільного навчального закладу в складанні річного планування, організації керівництва за навчально- виховною та адміністративно-господарською роботою.Запропонований зразок річного плану та окремі внутрішньопосадові документи з досвіду роботи призначені для завідувачів, методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів.

Шевцова О. А. Організація пізнавальної діяльності в ДНЗ / іл. О. А. Семякіна.- Х. : Вид. група «Основа», 2009.- 300.

(Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»)

Посібник містить увесь необхідний матеріал щодо організації пізнаваль-

ної діяльності в дошкільному навчальному закладі. Подані конспекти занять із розділу «Рідна природа», рекомендації щодо проведення спостережень, до-слідів, експериментів. Матеріали посібника допоможуть вихователям не тільки правильно організувати роботу, але й розвинути дитячий інтерес, активізувати мислення, уяву, пам’ять, виховувати бережливе ставлення до об’єктів живої та неживої природи.