Річний звіт про діяльність закладу освіти

РІЧНИЙ ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 6 «ЗІРОЧКА»

 (за 2023/2024 навчальний рік)

  

   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Зірочка» загального типу здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу, затвердженого рішенням Роменської міської ради  від 24.11.2017.                                    

 

   ЗДО організовує освітній процес за природничо-гуманітарним  пріоритетним напрямком.

І.1. Інформаційна карта

Заклад дошкільної освіти знаходиться за адресою: 42002, Сумська область,  м. Ромни, вул. Берегова, 20.  Тел. (054 48) 7-97-43

E-mail: dnzzirochka@i.ua

Веб-сайт: http://zirochka6.in.ua

Директор: Корж Ольга  Олексіїівна

Вихователь-методист: Яковлєва Валентина Григорівна

Чинний Статут закладу затверджено рішенням Роменської  міської ради

ХХХІV сесії VІІ скликання від 24.11. 2017 року.

Заклад розрахований на 143 місць, у 2023/2024 н. р. його відвідували 106 дітей. Функціонувало 6  вікових груп:

    Розпорядженням  голови Сумської обласної державної адміністрації № 235 – ОД від 11.04. 2018 року було видано ліцензію на освітню діяльність Роменському закладу дошкільної освіти (ясла-садку) №6 «Зірочка» Роменської  міської ради Сумської області.

   На 30.05. 2024 року в закладі налічувалося 105 дітей, в тому числі 17 дітей

раннього віку.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 221 від 07 березня 2022 року «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану», Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки, Керуючись Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, наказу відділу освіти Роменської міської ради Сумської області № 48-ОД від 24.02. 2022 року, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення життя та здоров’я учасників освітнього процесу

      З 01.09. 2022 року був відновлений освітній процес у закладі дошкільної освіти (ясел-садку) №6 «Зірочка»  за очною і дистанційною формами навчання під час   воєнного стану в Україні(наказ ЗДО №6 «Зірочка» №31-ОД від 31.08. 2023р.).

І.2. Інформаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти №6 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема: Конституції України, Законів України «Про освіту» від  05.09. 2017 року № 2145-VIII, «Про дошкільну освіту» від 11.07. 2001 року № 2628-III (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03. 2003 року  № 305 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01. 2021 №86), тощо та інших розпорядчих документів.

 Статут ЗДО №6 відповідає Положенню про заклад дошкільної освіти та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу. Заклад дошкільної освіти №6 визначений як юридична особа.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності. Спілкування, навчання та ведення документації здійснювалося державною мовою.

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в

закладі дошкільної освіти функціонують:

 музично – спортивна зала;

 кабінет практичного психолога;

 кабінет вчителя-логопеда.

  Створюючи умови для оптимального розвитку дітей у ЗДО, упродовж навчального року колектив закладу дошкільної освіти спільно з батьками   цілеспрямовано і  плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі .

І.3. Кадрове забезпечення 

     ЗДО повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагоги  мають  спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров’я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність. Педагогічний колектив складається з 15 педагогів, в тому числі директор, вихователь-методист, практичний психолог,  музичний керівник, вчитель – логопед, інструктор з фізичної культури.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ
ДАНИХ (всього 15 чол.)

Віковий склад

20 – 30 – 1 ч. – 7 %

30 – 40 – 6 ч. – 40 %

40 – 50 –3– 20 %

50 та більше – 5 ч. – 33%

Освітній рівень      

Вища – 13 ч. – 86%

Базова вища – 2 – 14%

Педагогічна кваліфікація 

Вища категорія – 4  ч.   27%

І категорія –8  ч. – 53  %

ІІ категорія – 1  ч. – 7 %

11 розряд – 2 ч. – 13  %

Звання «Вихователь-методист»  – 0 ч. – 0%

 

І.3. Аналіз управлінської та методичної роботи

      Управлінська та методична робота в закладі упродовж минулого навчального року

була підпорядкована Законам України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому

компоненту дошкільної, рекомендаціям Листів МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році» №1/12490-23 від 21.08. 2023 року

 з врахуванням методичних рекомендацій Сумського ОІППО, відділу  освіти Роменської  міської ради, наказів  міського відділу освіти про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, плану роботи міського відділу  освіти на 2023-2024 роки.

     Управлінська та методична робота ЗДО №6 «Зірочка» була  направлена на підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення якісного методичного і  психологічного супроводу освітнього процесу, підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності педагогів закладу.

І.4. Методична робота з кадрами та організація освітнього процесу  

      Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному  році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну

освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного

виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641),

Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету

Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від

24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних

навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України 

від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.

      Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти

проводилась за комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер.

Кононко О. Л.) «Я у Світі» (оновлена  редакція 2019 року) та альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», парціальними програмами

рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки та психології      Науково методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:

– «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання

дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

       Чинною комплексною освітньою програмою, парціальними програмами, методичними рекомендаціями до них, методичною, навчальною літературою, наочними

посібниками відповідно Листа Міністерства освіти і науки  від  14.08.2023 № 1/12038-23 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році” заклад дошкільної освіти забезпечений на 90%. А часописами фахових видань педагогічний колектив забезпечений повністю.

       Діти середньої та старших груп за рахунок благодійних внесків батьків були повністю

забезпечені робочими зошитами.

     Педагоги закладу упродовж року відстежували оперативну інформацію про нові

програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і

науки для використання в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних

виданнях та на освітніх сайтах.

    Орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами

відповідав вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03. 2016 № 234)  та

Наказу Міністерства освіти і науки №446 від 20 квітня 2015 року «Про затвердження

гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності».

     Система управлінської та методичної роботи була організована в контексті вирішення річних завдань на 2023/2024 навчальний рік, а саме:

 1         Формувати стрессостійкість та гармонійний психофізичний розвиток усіх

учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану   шляхом використання сучасних інноваційних технологій.

 1. Подальша реалізація завдань щодо формування патріотичних почуттів дошкільника засобами мистецько-творчої діяльності.
 2. Розвивати мовленнєву компетентність дитини шляхом накопичення власного досвіду використання мовлення в різних життєвих ситуаціях.

Серед завдань методичної служби в 2023-2024 навчальному році  щодо роботи з педагогічним колективом було виділено:

–          формування корпоративної культури (загальні для всіх членів колективу ідеї, погляди, моральні цінності, стилі поведінки, спілкування, діяльності);

–          реалізація творчого потенціалу педагогів;

–          модернізація роботи методичної служби (узявши до уваги векторну й адресну спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів залежно від індивідуальних запитів, потреб, мотивації педагогів, їхніх професійних можливостей, досвіду – соціального, професійного й особистісного.

     У закладі створено належні умови для постійного підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного вихователя через різноманітні форми навчання. Безперервне вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів ЗДО відбуваються завдяки курсовій перепідготовці на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Згідно перспективного плану, курсовою перепідготовкою охоплено 100% педагогів закладу.

Відповідно  плану атестації та річного плану роботи ЗДО на 2023-2024 навчальний рік проведена атестація 3 педагогічних працівників ( вихователі Косенко І.В. , Лукаш Ю.М. – згідно перспективного плану атестації  на 2024 рік, вчитель-логопед Іванченко К.М. – позачергово за власною ініціативою).

 Метою атестації педагогів стала активізація та розвиток творчої професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їх професійної відповідальності за результати навчання і виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці педагогічних працівників закладі. які підлягають атестації у поточному навчальному році.

Атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки колег, батьків та адміністрації , відвідування режимних процесів, переглядів відкритих занять, тощо.

За результатами атестації вихователь Лукаш Ю.М.. відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Вихователь Косенко І.В. . відповідає займаній посаді.   Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Вчитель-логопед Іванченко К.М. відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Отже, на кінець 2023-2024 навчального року, освітній рівень педагогів закладу виглядає так:

 Фаховий рівень педагогів закладу :

 Вища категорія – 4  ч.  –  27%

І категорія –8  ч. – 53  %

ІІ категорія – 1  ч. – 7 %

11 розряд – 2 ч. – 13  %

Звання «Вихователь-методист»  – 0 ч. – 0%

Для розв’язання завдання щодо підвищення якості дошкільної освіти, реалізації творчого потенціалу педагогів, формування корпоративної культури було створено організаційно-методичні умови, де цілеспрямовано простежувалась взаємодія методичного кабінету з активом педагогічних працівників ЗДО, а саме: поповнено  та  постійно ефективно  використовувався   методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів; було гарантовано рівність для  кожного педагогічного працівника щодо повної  реалізації  його духовного, інтелектуального потенціалу у плані того,  що  педагогам  закладу  надано  право  вільного вибору тих форм організації методичної роботи, які максимально враховують їх потреби, запити та інтереси.

Суттєвим є те, що на початку навчального року кожен педагог самостійно обирав проблему, над якою працюватиме. Це дало змогу урізноманітнити зміст методичної роботи, ширше використовувати сучасні методи і технології, творчо поєднувати їх у своїй роботі.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2023/2024 навчальному році була  спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педагогічні ради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Так у закладі протягом  2023/2024 навчального року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи,

круглі столи, проблемний семінар.

   Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною

формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались

актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх

проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

 організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на

навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи

фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження

курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний

рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

 науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО

і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки

і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів

тощо.

На педагогічних нарадах розглядались питання, які були актуальними щодо

розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний

начальний рік: реалізація Базового компонента (нова редакція), вдосконалення

педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення

професійної майстерності педагогів.

Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити

максимальну активність педагогів, проводились ігрові вправи,

диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло

поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу,

підвищенню ефективності праці педагогів.

Проведення педагогічних рад підпорядковувалося загальнопедагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності. Перевага надавалась традиційним формам організації педагогічних рад з елементами нетрадиційних форм роботи. Вихователі готували теоретико-практичні повідомлення на основі рекомендованої методичної літератури та власного досвіду, а також відео та фото матеріали..

Були проведені 4 педагогічні наради за такими темами:

Засідання № 1. «Беремо педагогічний старт в умовах сьогодення» (настановча) Про

завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки роботи ЗДО  у

2023/2024 навчальному році. 30.08.2023 року.

Організаційна педрада

На засіданні вибрали секретаря педради, обговорили основні напрямки роботи

Педагогічного колективу колективу на 2023/2024 навчальний рік. Підвели підсумок готовності груп до нового навчального року. Визначили види і форми планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та програм, за якими буде працювати заклад.

Затвердили план підвищення фахової майстерності педагогічних працівників,

 наставництва, обговорили тематики самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік.

 Підсумком засідання стало затвердження Річного плану роботи  і плану на оздоровчий

період 2024 та Освітньої програми ЗДО №6 на 2023/2024 навчальний рік.

Засідання № 2 . «Психологічна безпека»  30.11.2023

 Практичний психолог Ірина Коваленко провела інформаційний дайджест «Психічне здоров’я та благополуччя учасників освітнього процесу в стресових умовах війни, «резилієнс» як властивість особистості»  та бліц-опитування « Особистість педагога як інструмент у роботі з дітьми, які переживають стрес».

Під час круглого столу  педагоги обговорювали  ефективні технології гармонізації психічного здоров’я та розвитку життєстійкості дітей: педагогічний підхід» 

Були підведені  підсумки огляду-конкурсу «Груповий острівець безпеки»

Затверджений плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО №6  на 2024 рік.

 Засідання № 3. Мистецтво як своєрідний індикатор виховання патріотизму»  24.01.2024

Під час засідання педагоги  прийняли активну  участь у методичній панорамі « Роль мистецької освіти у формуванні патріотичної особистості дошкільника».

Ділилися власним досвідом роботи  з питання ефективного впливу мистецтва на особистість дитини як емоційного та чуттєвого орієнтиру. Прийняли  активну участь у педагогічному лото « Виховання патріота України на засадах духовних надбань свого народу».     Педагоги  груп «Ромашка» (6 р.), «Сонечко» (6 р.), «Веселка» (5 р.), Чомусики» (4 р.) презентували свої авторські проекти      «Виховуємо патріотів. Україна  незвичайна! З Україною в серці», які продемонстрували велику патріотичну налаштованість всіх учасників освітнього процесу

      Засідання № 4. «Мовний розвиток дошкільнят: проблеми та  шляхи їх вирішення».

25.04.2024

Під час педагогічної ради педагоги обговорили проблему  використання інноваційних технологій у роботі з мовленнєвого розвитку дошкільників.

Вихователі середньої і старших груп поділилися своїм досвідом роботи ,  як навчити дітей умінню  висловлювати власну думку під час участі в полілогах і в  проблемних бесідах.  Педагоги молодшої групи  –  прийомами активізації мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку .  Жваво пройшов педагогічний ярмарок,  на якому кожен педагог презентував свою професійну  майстерність з питання мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.  Виставка- презентація технологій з мовленнєвої роботи ( коректурні таблиці, схеми-моделі, мнемо таблиці тощо), які педагоги використовують в роботі  показала фахову майстерність вихователів та бажання впроваджувати нові і сучасні інноваційні технології мовленнєвої роботи з дошкільниками.

   Науково-методичне зростання педагогічної майстерності педагогічних працівників забезпечили такі форми роботи  як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу та інші.

У закладі протягом року було проведено два семінари-практикума  та  один проблемний .

   Семінар -практикум : «Стресостійкість: управління стресом в умовах сучасності». 30.10.2023

 Практичний психолог  Ірина Коваленко ознайомила учасників з поняттям «стрес», «стресор» , видами стресів, способами релаксації, саморегуляції, подолання тривожності та нервового напруження. Педагоги удосконалювали вміння зберігати власне психологічне здоров’я; формували навички емоційної саморегуляції та подолання стресових ситуацій за допомогою  таких вправ: «Його Величність Комплімент», «Терези»,  «Морозиво», «Аптечка від стресу», «Кулька бажань». З великою зацікавленістю слухали притчу про склянку води. Переглядали  і обговорювали  відео «Як себе підтримати – практика вдячності».

   21.03.2024.  Семінар-практикум : «Формування мовленнєвої культури через формування мовленнєвої компетенції».

Метою семінару було створення умов для розвитку комунікативної культури педагогів. Ознайомлення з базовими положеннями теорії спілкування. Під час теоретичної частини педагоги прослухали доповіді та міні-лекції «Заняття як провідна форма роботи з розвитку мовлення», «Засоби і методи роботи з розвитку мовлення».

 Практичну частину семінару провела вчитель-логопед закладу Катерина Іванченко. Педагоги активно приймали участь в евристичній грі «Метафора», вправах: «Дерево», «Працюємо за освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку від народження до шести років «Я у Світі»,  «Рецепти педагогічної кухні», «Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку». На завершення  практикуму педагогам надали пам’ятку «Рекомендації для вихователів щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять».

   20.11.2023 практичним психологом Іриною Коваленко був проведений психологічний практикум «Пошук внутрішніх ресурсів та відновлення педагогічної рівноваги».   В ході якого познайомила педагогів з поняттям ресурси, зовнішніми та внутрішніми ресурсами, з практиками відновлення ресурсів. Педагоги навчалися розвивати вміння самозаспокоюватись,  що  сприятиме активізації особистісних ресурсних станів. Вчилися долати негативні переживання та використовувати власну енергію для продуктивної діяльності.

  04.01.2024  вихователем-методистом  був проведений навчальний тренінг  «Від національної свідомості до патріотизму», під час якого педагоги активізували  свої знання з питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення.  Удосконалили свої уміння і навички розширили та уточнили знання   щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Також були  розглянуті прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками.

  16.11.2023 вчителем-логопедом був проведений практикум «Нейро ігри швидкі і динамічні форми роботи з розвитку дрібної моторики та мовлення дітей».  Педагоги познайомилися  з комплексом багатофункціональних вправ, направлених на різностороннє тренування мозку, які є потужним стимулом для розвитку мовлення.

  Вихователь Юлія Лукаш  11.12.2023 провела майстер-клас «Мультисенсорне середовище: дивлюся, досліджую-дію», в ході якого ознайомила учасників з окремими складовими мультисенсорного середовища, орієнтованого на  розвиток  різних аспектів чуттєвої сфери  дітей, формування в них системи перцептивних дій як основи для подальшої інтелектуальної діяльності.

    В ході  педагогічної майстерні  «Мовна шпаргалка педагога»  (22.04.2024) педагоги разом з вихователем-методистом розбирали найтиповіші помилки, знаходили влучні українські замінники російським калькам, уточнювали значення схожих слів, які вони вживають найчастіше. Підкріплювали правила візуальними образами та яскравими прикладами, які доступні й для дитячого сприймання.

   З метою підвищення компетентності педагогів щодо використання ігрової діяльності для послаблення емоційного напруження в собі і в дітей   практичним психологом Іриною  Коваленко  12.10.2023  був проведений майстер-клас: «Гра і творчість для психологічного розвантаження».

Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові, фронтальні, індивідуальні консультації за запитом педагогів та наслідками контролю, а також тематичні консультації для молодих педагогів, про що свідчать відповідні записи зроблені у журналі проведення консультацій.

Теоретичні матеріали до проведених консультацій зберігаються у відповідній теці.

Теми консультацій, які були проведені щомісячно протягом року для педагогів:

« Як діяти у разі надзвичайних ситуацій воєнного характеру: інструктаж для педагогів» (ілюстрація), « Нове положення про атестацію про педагогів: що змінилося» (тематична) ,  «Шукаємо опори в кризових ситуаціях» (ілюстрація),  «Мистецькі спілкування як основа формування культури дошкільників» (тематична), «Соціально-громадянська компетентність дошкільника: сучасний освітній  вектор» (тематична), « Як підтримати себе у стресових умовах» (ілюстрація), «Щоденні справи та різноманітна діяльність

дітей у розпорядку дня дитячого садка» (ілюстрація), «Навчаємо дітей позбавлятися фізичного та емоційного напруження»  (ілюстрація), « Як розвивати   в дошкільників уміння розуміти емоції» (тематична).

 Для спеціалістів ЗДО також були проведені консультації по актуальним питанням.

   Педагогічні години, круглі столи та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Систематично у ЗДО проходилися педагогічні години, на яких педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень у ході проведення консультацій, семінарів, тренінгів, майстер-класів.

   Ефективною формою методичної роботи, яка сприяла обміну досвідом роботи колег, є проведення колективних переглядів занять.

Протягом навчального року педагогами ЗДО №6 на належному методичному рівні були проведені заняття з пошуково-дослідницької діяльності, логіко-математичного розвитку, мовленнєвого спілкування . Проведено  9 колективних переглядів інтегрованих занять з використанням інноваційних технологій, які показали, що  педагоги  ефективно застосовують у своїй діяльності методи мотивації до навчання через сюрпризний (ігровий) момент (проблемну ситуацію, інтегрувальний початок, емоційну зв’язку).

    Педагоги закладу використовують блоково-тематичну форму планування  освітньої діяльності з дітьми молодшого, середнього і старшого дошкільного віку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників « STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Суть його полягає в тому, що інтегрований зміст об’єднано в блочно – тематичні цикли, проживання яких забезпечує дитині цілісне сприйняття теми, системність уявлень і знань, а вихователь дістає право зорієнтуватися у виборі й послідовності основних тем занять, доцільних методів навчання для різних вікових груп та відповідно спланувати  освітній процес. Досвідчені педагоги закладу відкрили у цьому дидактико – методичному супроводі нові можливості для творчого професійного самовираження, а вихователі – початківці знайшли щедрі підказки, як побудувати освітню роботу протягом дня найцікавіше і найкорисніше для дітей.

Осередком методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

Одним із напрямів методичної роботи  було обрано підвищення ІКТ-компетентності педагогів. З цією метою творча група  під керівництвом вихователя-методиста підготувала інструкції про корисні для професійної діяльності онлайн-сервіси та  ознайомила і розіслала їх усім педагогам.

 Педагогічним колективом закладу переглянуто вебінари, відеозаписи занять, майстер-класів, тренінгів, опрацьовано фахову літературу, більшість колег отримали сертифікати. Діяльність за цим напрямом педагоги фіксували у щоденнику підвищення кваліфікації, який ведуть відповідно до рішення педагогічної ради.

Також підвищенню методичної активності педагогів, удосконаленню розвивального середовища закладу сприяло проведення професійних конкурсів.

Листопад, 2023  – огляд-конкурс «Острівець безпеки»;

Січень, 2024 – фестиваль авторських проектів «З Україною в серці»;

Лютий, 2024 конкурс для дитячих садочків «Гратися і не боятися»»

Березень, 2024 – огляд конкурс на кращий мистецький осередок групи.

«Співпраця ЗДО та НУШ: новий зміст освіти», що дало можливість організувати освітній процес з урахуванням індивідуальних вікових і психологічних особливостей кожної дитини, створити предметно-розвивальне середовище для ознайомлення дітей зі школою, створити умови для активної співпраці з дітьми, спрямованої на всебічний розвиток дитини. Працюючи над даним питанням було проведено наступні заходи:

–          Диспут «Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової

української школи».

–          Бесіди з вихованцями старшого дошкільного віку, анкетування, тести з

батьками, по вихованню позитивного відношення до школи. Створення моделі випускника дошкільного закладу: діти, які готові до навчання, діти, які умовно готові до навчання, діти, які не готові до навчання.

–          Обговорення в «загальному колі» «Основні бар’єри для впровадження підходу «Навчання через гру» та шляхи вирішення».

–          Круглий стіл «Про мінну небезпеку для дошкільнят».

–          Батьківський всеобуч «Здійснення виховного впливу на дитину в контексті забезпечення власної безпеки в умовах сучасного соціуму» .

–          Педагогічний всеобуч «Гармонійний розвиток особистості дитини у

період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого

її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя».

–          Обстеження дітей «Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання».

–          Батьківські збори «Виховуємо майбутнього школяра: труднощі в опануванні знань – причини та шляхи подолання».

     Cамо вираження особистості дитини яскраво проявляється при проведенні свят, розваг, театральних дійств, які проводяться та готуються музичними керівниками спільно з вихователями та адміністрацією ЗДО. Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва з дотриманням

вимог правового режиму воєнного стану.

У закладі дошкільної освіти  проведені наступні свята та розваги:

         Вересень : « Свято дорослішання», «Свято печеної картоплі», «Малі олімпійські ігри»; до дня фізичної культури та спорту влаштовано заїзд на велосипедах та самокатах;

         Жовтень: осінні розваги для дітей молодшого віку «Осінні пригоди Колобка»  та середнього дошкільного віку «Пригоди Гарбузика-карапузика»,   розвага для старших груп «Гарбуз-фест»; спортивне свято «Козацькі забави»;

         Листопад : музична розвага «Оркестр радості», розвага «Про рідний край танцюй і співай»;

         Грудень : музична розвага «Святий Миколай ти до нас завітай», калейдоскоп новорічних ранків на всіх вікових групах; спортивні розваги «Уроки песика Патрона»;

         Січень :  свято Різдво Христове «Україна колядує», фізкультурна розвага «Зимові радощі»;

         Лютий : музична розвага «Стрітення», день Єдності України, фізкультурна розвага «В’язочка українських народних ігор»;

         Березень : музична розвага «Прийди весно-красно!», фізкультурна розвага  «Школа надзвичайних ситуацій»;

         Квітень: музична розвага «Веселковий дивосвіт», спортивне свято «Спортивні й умілі – ми дошкільнята смілі»;

         Травень: свято Великодня, музично-спортивна розвага «Веселкові забави», свято «Прощавай садочок», музично-спортивна розвага «Одягну я вишиванку».

Насичено ті цікаво проходили тематичні тижні в ЗДО. 

Тематичні тижні:

Жовтень, 2023 – Тиждень безпеки;

Листопад , 2023 – Тиждень толерантності;

Грудень,  2023 – Тиждень права;

Січень,  2024 – Мистецтва;

Лютий,  2024 – Тиждень української мови;

Березень, 2024 – Тиждень дитячої української книги;

Квітень, 2024 – Кольоровий тиждень;

Травень, 2024 – Тиждень безпеки на дорогах.

    В організації співпраці дитячого садка  з батьками педагоги керувалися принципом інтеграції суспільного та родинного виховання з наданням пріоритетності вихованню дітей у сім’ї , була  налагоджена тісна співпраця з батьками з метою втілення особистісно-орієнтованої моделі у практику родинного виховання.

Організовувались такі форми роботи з сім’єю, які орієнтуються на сучасні підходи до організації родинного виховання: круглі столи, обмін досвідом, спільні доброчинні акції. Для полегшення і пришвидшення обміну інформацією та з метою спілкування, зі згоди батьків, у всіх групах закладу створено група у мобільному додатку  Viber та  Telegram.

Ефективність проведеної роботи помітна: розширилось коло використання форм залучення батьків до життя дитини у закладі; обмін інформацією став більш якісним, продуктивним; простежується взаємозв’язок  між дитиною та сім’єю і забезпечується позитивний зворотній зв’язок.

Упродовж року здійснювався контроль за освітнім  процесом шляхом безпосереднього спостереження і аналізу роботи вихователів. У 2023/2024 навчальному році в закладі було проведено:

Оперативний контроль:

 1. Ведення документації відповідно до Номенклатури ЗДО.
 2. Організація адаптаційного періоду
 3. Зміст інформаційних стендів для батьків
 4. Зміст та якість планування
 5. Готовність педагогів до робочого дня
 6. Організація методичної роботи з молодими педагогами
 7. Організація освітнього процесу (планування та проведення занять за освітніми напрямами)
 8. Організація та проведення святкових ранків.
 9. Дотримання правил безпеки життєдіяльності
 10. Організація рухливих ігор під час прогулянки
 11. Організація занять мистецько-творчого напряму
 12. Професійна майстерність вихователів, які атестуються.
 13. Взаємодія дітей та педагога у групі
 14. Якість виконання рішень педагогічних рад.

Тематичний контроль:

 1. Про стан роботи  з формування стрессостійкості  в усіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану   шляхом використання сучасних підходів.
 2. Про стан роботи з використання мистецько-творчої діяльності у вихованні патріотизму.
 3. Про стан роботи з питань комплексного підходу у вирішенні мовленнєвих завдань.
 4. Про стан адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов ЗДО віку до умов ЗДО.

Підсумковий контроль:

 1. Готовність до навчального року.
 2. Стан проведення літнього періоду.
 3. Професійна компетентність педагогів, які атестуються.
 4. Визначення рівня та якості знань дітей за Державним стандартом дошкільної освіти .

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, які шляхом самоосвіти опрацьовувались педагогами протягом навчального року. Також оформлена передплата на періодичні видання: «Практика управління закладом дошкільної освіти», « Вихователь-методист дошкільного закладу»,  «Дошкільне виховання», «Джміль».

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки, як епізодичні, так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «На допомогу вихователю під час атестації», «Безпека життєдіяльності в ЗДО», «Літнє оздоровлення дітей». В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик.

 Всі педагоги закладу постійно підвищували свій рівень професійної майстерності працюючи над самоосвітою. Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня.  В залежності від професійного рівня педагогів плануються відповідні форми роботи, конкретні контрольно-аналітичні заходи, моніторингові дослідження. Зміст роботи з  малодосвідченими вихователями включає наступні форм роботи: закріплення наставника, індивідуальні консультації, спостереження за роботою, анкетування, співбесіда з проведенням самоаналізу, тощо. 

Проведення всіх зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив закладу, був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання.

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2023/2024 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні, її результатом стали наступні показники:

– підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу

педагогів;

– використання набутого досвіду педагогами колективу;

– удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

– достатній рівень виховання та розвитку дітей;

– підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

Проте, варто зазначити певні труднощі, які виникали протягом навчального року:

– недостатньо поглиблена робота окремих педагогів над індивідуальною

науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної

компетентності;

– психолого-педагогічна проблема професійного вигорання педагогів.

З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у 2024/2025 навчальному році планується:

 Посилити методичне зростання педагогічної майстерності.

 Збільшити кількість практичних форм з метою підвищення якості

оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами

роботи з дітьми.

З метою вдосконалення якості методичної роботи закладу пропонується

поглиблена робота за такими напрямами:

 1. Надати методичну допомогу музичному керівникові Каплун М.В. щодо

формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи

над ними.

 1. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах

на наступний навчальний рік.

 1. Організувати роботу клубу емоційної підтримки педагогів «Шлях до себе».

      В цілому рівень та результативність методичної роботи закладу дошкільної освіти №6

«Зірочка» за 2022/2023 навчальний рік можна відзначити як достатній.

    Про інформаційні та комунікативні технології в системі роботи закладу дошкільної

освіти свідчить наступне. Проводиться робота по комп’ютеризації та інформатизації

освітнього та управлінського процесів. У закладі є в наявності 4 комп’ютери,

2 з яких  знаходиться в управлінській діяльності, решта – для потреб освітнього

процесу, та 2 ноутбуки. Крім комп’ютерів, в закладі використовується інша комп’ютерна техніка: 5 принтерів, проектор,  2 ламінатора. З 2010 року комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У 2017 році в мережі Internet створений і успішно працює веб-сайт закладу.

    Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти на підтримку роботи

наявної техніки (заправку картриджів, ремонт принтера тощо).

   Працівники закладу брали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ компетентності.

     Впровадження ІКТ в освітній простір закладу упродовж року здійснювалось

комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Активно використовувались ІКТ в

управлінській діяльності:

 використання ПК «ІСУО»;

 ведення ділової документації;

 використання електронної пошти;

 проведення батьківських зборів, нарад;

 використання Інтернет;

 функціонування сайту закладу;

Участь у різних формах дистанційної просвіти.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

 атестація педкадрів;

 робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет ресурсів з питань дошкільної освіти.

      Упродовж року активно використовувались ІКТ в освітньому  процесі: у

діяльності психологічної служби, роботі вчителя-логопеда під час проведення

психодіагностичної, просвітницької, корекційно – відновлювальної, розвивальної та

організаційно-методичної роботи.

Використання ІКТ в системі освіти закладу дало змогу:

 підвищити ефективність та якість освітнього процесу (заощаджено час на розробку

дидактичних матеріалів);

 удосконалити систему управлінської діяльності;

 підвищити рівень роботи методичної служби закладу завдяки активному

використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм

методичної роботи;

 удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті

інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей,

проведення інтернет-консультацій тощо.

   Проте, недоліками в роботі закладу дошкільної освіти з питань інформатизації є:

 низька ІКТ-компетентність окремих педагогів;

 недостатня оснащеність комп’ютерною технікою;

 несистематично оновлюються сторінки вузьких спеціалістів на офіційному сайті.

     На разі залишається актуальним подальше розроблення системи організації

консультативної та методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності

педагогів; проведення майстер-класів для педагогів закладу з метою пропаганди

успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; розширення

використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп; подальше розроблення технології

мультимедійного супроводу освітнього процесу; розширення парку комп’ютерної та

оргтехніки; робота щодо систематичного оновлення і наповнення контенту сайту закладу.

  Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

      Проте актуальним залишається постійне розширення професійного світогляду

педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі

дошкільної освіти, удосконалення системного підходу до методичного та інформаційно-

аналітичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, пошуку і

впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільної освіти із сім’ями вихованців,

популяризації роботи закладу дошкільної освіти.

І.5. Аналіз результатів освітнього процесу

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню

результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. Інваріантна складова

Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі реалізувалась відповідно

до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція 2019 року, наук.

кер. Кононко О. Л.), у спеціальній групі для дітей з вадами мовлення – за Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого

дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт.: Бартєнєва

Л. І. ).                              

 

Результати моніторингу якості освіти

Група раннього віку 3-й рік життя «Бджілка», 10 дітей, квітень  2024

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

30

5

50

2

20

Дитина в соціумі

5

50

2

20

3

30

Дитина у природному довкіллі

3

30

5

50

2

20

Дитина у світі мистецтва

3

30

4

40

1

10

1

10

Гра дитини

5

50

3

30

2

20

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

20

5

50

3

30

Мовлення дитини

2

20

4

40

3

30

1

10

Результати моніторингу якості освіти

Група раннього віку 3-й рік життя «Калинка», 4 дітей квітень, 2024

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

4

100

Дитина в соціумі

4

100

Дитина у природному довкіллі

4

100

Дитина у світі мистецтва

4

100

Гра дитини

4

100

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

4

100

Мовлення дитини

1

25

3

75

Результати моніторингу якості освіти

Група молодшого дошкільного віку «Чомусики», 12 дітей,  квітень  2024

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість

дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

27

5

46

3

27

Дитина в соціумі

2

18

6

55

3

27

Дитина у природному довкіллі

5

46

3

27

3

27

Дитина у світі мистецтва

5

46

4

36

2

18

Гра дитини

5

46

3

27

3

27

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

5

46

2

18

3

27

1

9

Мовлення дитини

2

18

6

55

3

27

Результати моніторингу якості освіти

Група середнього дошкільного віку  «Веселка», 17  дітей¸ квітень  2024

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

8

50

5

31

3

19

Дитина в соціумі

7

44

6

37

3

19

Дитина у природному довкіллі

8

50

5

31

3

19

Дитина у світі мистецтва

7

44

6

37

3

19

Гра дитини

7

44

9

56

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

5

31

7

44

4

25

Мовлення дитини

1

6

8

50

7

44

 

Результати моніторингу якості освіти

Група дітей старшого дошкільного віку «Ромашка», 19 дітей,  квітень  2024

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

5

28

8

44

4

22

1

6

Дитина в соціумі

4

22

8

44

5

28

1

6

Дитина у природному довкіллі

4

22

6

33

7

39

1

6

Дитина у світі мистецтва

2

11

7

39

9

50

Гра дитини

6

33

5

28

6

33

1

6

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

4

22

7

39

6

33

1

6

Мовлення дитини

3

16

7

39

7

39

1

6

 Результати моніторингу якості освіти

Діти старшого дошкільного віку 6-й рік життя логопедична група «Сонечко»,  10 дітей,  квітень  2024

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

30

5

50

2

20

Дитина в соціумі

2

20

5

50

3

30

Дитина у природному довкіллі

1

10

6

60

3

30

Дитина у світі мистецтва

6

60

4

40

Гра дитини

3

30

4

40

3

30

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

20

3

30

5

50

Мовлення дитини

6

60

4

40

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ

за квітень 2024 року

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ

РІВЕНЬ

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЕДЕНІ У ВІДСОТКАХ

Середній показник по ЗДО

 

 

 

«Калинка»

3 р.ж.

«Бджілка»

3 р.ж.

«Чомусики»

4 р.ж.»

«Веселка»

5 р.ж.

«Сонечко»

6 р.ж.

«Ромашка»

6 р.ж.

 

Особистість дитини

Високий

30

27

50

30

28

28

 

Достатній

50

46

31

50

44

36

 

Середній

100

20

27

19

20

22

35

 

Початковий

6

1

 

Дитина в соціумі

Високий

50

18

44

20

22

26

 

Достатній

20

55

37

50

44

34

 

Середній

100

30

27

19

30

28

39

 

Початковий

6

1

 

Дитина у природному довкіллі

Високий

30

46

50

10

22

27

 

Достатній

50

27

31

60

 

33

33

 

Середній

100

20

27

19

30

39

39

 

Початковий

6

1

 

Дитина у світі мистецтва

Високий

30

46

44

11

22

 

Достатній

40

36

37

60

39

36

 

Середній

100

10

18

19

40

50

40

 

Початковий

10

2

 

Гра дитини

Високий

50

46

44

30

33

34

 

Достатній

30

27

56

40

28

30

 

Середній

100

20

27

30

33

35

 

Початковий

6

1

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Високий

20

46

31

20

22

23

 

Достатній

50

18

44

30

39

30

 

Середній

100

30

27

25

50

33

44

 

Початковий

9

6

3

 

Мовлення дитини

Високий

20

18

6

16

10

 

Достатній

40

55

50

60

39

40

 

Середній

25

30

27

44

40

39

35

 

Початковий

75

10

6

15

 

       Варіативна складова змісту закладі дошкільної освіти №6 «Зірочка» в зв’язку з  правовим режимом воєнного  стану в Україні  не була реалізована.

      Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив, що педагогічний колектив

планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної, мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації

розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

    Проте варто продовжувати працювати над впровадженням ефективних інноваційних  методик і програм у роботу з дошкільнятами.  STREAM – освіту як програму , яка зорієнтована на цінності і інтереси дитини, підвищувати активність дітей до мовленнєвої діяльності, мистецькій освіті, як інструменту творення особистості.

      Продовжувати спрямовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти  на розвиток базових якостей особистості дошкільника в різних видах діяльності та набуття життєвої компетентності.

     Повномаштабне російське вторгнення змусило кожного українця усвідомити свою персональну приналежність. І замислитись над тим, що насправді означає для нас Батьківщина. Сьогодні патріотичне виховання дошкільнят переходить у площину дії. 

     Тому важлими є вирішення таких завдань:

      Залишається актуальним використання ігрових і проблемно-навчальних ситуацій,

інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності;

продумування найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу, під час яких діти могли б, з одного боку, працювати індивідуально, з іншого – працювати разом,

проявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати. При  проєктуванні діяльність

дітей варто створювати такі умови, де б діти не лише набували б та розширювали свої

знання, а й ставали більш уважними один до одного, до дітей іншого віку, до дорослих,

вміли б висловлювати свої думки, слухати і поважати думки інших тощо. Під час

спеціально організованої навчально-пізнавальної діяльності доцільно сприяти тому, щоб

дитина отримувала доступний віку обсяг інформації та практично засвоювала важливі

уміння та навички в рамках цієї інформації, щоб опановувала систему моральних цінностей, отримувала життєвий соціальний досвід спілкування та доречної поведінки через партнерську взаємодію дорослого з дітьми.

     Перспективними напрямами роботи щодо подальшого підвищення якості

освітнього процесу є врахування результатів моніторингу рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до чинної Програми, Державних вимог до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01. 2021 № 33. В роботі з педагогами, батьками, з дітьми варто взяти до уваги Стратегію популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» (рішення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року).

І.5. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм

Згідно Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя. Робота в цьому напрямку здійснюється через створення умов для безпечного перебування дітей в закладі, роботу з колективом по охороні праці та безпеці життєдіяльності, організацію освітнього процесу з дітьми з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності.

На виконання Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, в ЗДО розроблені заходи, направлені на покращення умов праці та безпечне перебування дітей: «План першочергових заходів по забезпеченню протипожежного захисту». В закладі розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інструкції по дотриманню працівниками правил безпеки під час організації освітнього процесу, посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників.

Згідно Закону України «Про охорону праці», систематично з працівниками проводилися вступні, первинні та повторні, цільові інструктажі  з питань охорони праці, пожежної безпеки, які реєструвалися у відповідних журналах, видавалися накази щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей.

І.6. Аналіз медичного обслуговування та харчування

    План роботи медичної служби на 2023/2024 навчальний рік укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

   Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось сестрою медичною старшою Северіною М.П.

План роботи медичного працівника включав розділи:

   Медичне обслуговування в ЗДО включало проведення обов’язкових медичних оглядів та

направлення дітей на профілактичні щеплення, надання в разі потреби невідкладної

 швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань.

   Направлення дітей на проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 16.09. 2011р №595 «Про порядок проведення профілактичних  щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»  та  Наказу МОЗ України від 23.04. 2019 № 958 “Про внесення змін до Календаря  профілактичних щеплень в Україні”, де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

       У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України №1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства  України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України №432 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно – оздоровчої  роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу».

  Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися

плани роботи і звіти, місячний та річний план профілактичних щеплень здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ЗДО – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування. Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

    Сестра медична старша  здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації

дітей. Своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичні щеплення та обов’язкові медичні огляди.

   Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку,

встановленому МОЗ України.

       Робота з дітьми велась за затвердженим комплексом фізкультурно-оздоровчої

роботи з дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з

урахуванням стану здоров’я та фізичного навантаження кожної дитини. Заняття з фізичної

культури проводила інструктор з фізичної культури  Боброва Т.І. Вихователями груп

та інструктором з фізичної культури враховуються рекомендації лікарів, які стосуються II

та III груп  здоров’я щодо фізичного навантаження (окремим дітям виключені вправи з бігу та стрибків).

    Для збереження та зміцнення здоров’я малюків у закладі затверджена модель

загартування дітей у дитячому садочку і сім’ї та модель організації рухового режиму

дітей з урахуванням засобів та форм роботи з фізичної культури. Систематично з

дошкільнятами проводиться комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених

даним планом.

     Упродовж навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях

з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту.

   Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах

коливається у межах норми від 60% до 80%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх

вікових групах 139-157 уд/хв.

 Упродовж року значна увага приділялася темі безпеки життєдіяльності дітей:  безпека на дорогах в умовах воєнного стану, правила безпеки під час війни, ти сам удома, екологічна безпека. Запрошувалися фахівці ДСНС, національної поліції, пожежники для проведення бесід, тренінгових  вправ  з дітьми та персоналом.  Відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольових іграх, читались художні твори, переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків  «Небезпека очима дітей».

   Упродовж року проведені тематичні Тижні:

 З  04 по 08 вересня 2023 року – Всеукраїнський Олімпійський тиждень та

Олімпійський урок в рамках заходів Дня фізичної культури і спорту;

 з 08  по 12 січня  2024 року – проведений Тиждень Здоров’я.

     Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої

роботи педагогів, освітньої роботи з дошкільниками по формуванню правил

безпечної поведінки в довкіллі, накопиченню методичних розробок, авторських напрацювань, систематизації  матеріалів по ОБЖД.

     З метою вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, профілактики

захворювань і збереження здоров’я дітей складено план  та схвалено педагогічною радою.

Організація харчування дітей

Здоров’я дитини неможливо забезпечити без раціонального харчування. Раціональне харчування, що відповідає фізіологічним потребам організму, який зростає, в харчових речовинах і енергії, забезпечує нормальний гармонійний розвиток дитини, підвищує її стійкість до різних несприятливих факторів зовнішнього середовища, сприяє виробленню імунітету до різних інфекцій. Правильна організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти  набуває особливої актуальності через високий показник охоплення дошкільною освітою дітей від 2 до 6 років. Саме тому в закладах дошкільної освіти повинна бути впроваджена Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – система ХАССП, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Головним завданням системи ХАССП у ЗДО є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів комірником і до моменту видачі готової страви.

     Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04. 2006 року №298/227 (із змінами).

     Організація харчування дітей у  закладі дошкільної освіти здійснюється у

відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови  Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих  закладах», за № 1591 від 22.11. 2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06. 2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

  Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в ЗДО, а саме:

– відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

– прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

– збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

– дотриманню технології приготування їжі;

– складанню перспективного меню;                

– організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та

грошовими нормами.

      Відповідальними особами вчасно   укладалися договори на постачання якісних продуктів харчування, подавалась заявка-замовлення на постачання харчових

продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в закладі та

затверджених норм харчування.

    Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень задовільний.

     Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою впровадження науково-обгрунтованих раціонів харчування дошкільників, розроблена картотека страв, складено примірне 4-тижневе сезонне меню,  погоджене з міським управлінням ГУ  «Держпродспоживслужби у Сумській області» та затверджене директором ЗДО. Щодня на кожний наступний день з урахуванням примірного двотижневого меню складається меню-вимога.

     У ЗДО встановлено 3-х разове харчування.  Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування .

   Добовий харчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог

постанови Кабміну України від 22.11. 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

    Продукти харчування протягом 2022-2023 року завозились згідно договорів:

ФОП Олійник Є.М- бакалія;

ФОП Коваль  В.І. – яйця,сухофрукти, риба;

ФОП Іващенко І.О.- овочі, фрукти;

ФОП Коваль  В.І. – мясо;

ТОВ «Ромни-хліб»–  хліб,батон;

ПАТ «Юрія» – молочна продукція.

   Комірником своєчасно надавались замовлення на продукти, і раз на три дні подавались

уточнені заявки.

     Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

     Вся продовольча сировина надходить в заклад із супровідними документами, які свідчать про її походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи). Якість продуктів у день надходження та якість готової продукції щодня перевіряється бракеражною комісією, про що свідчать записи у відповідних журналах. Продукти харчування та продовольча сировина зберігаються в коморі та овочесховищі. Для зберігання продуктів, які швидко  псуються використовується холодильне обладнання, товарне сусідство забезпечується.

     Видача готових страв на групи здійснюється відповідно графіку видачі, затвердженого директором. Готові страви видаються з харчоблоку лише після зняття проби сестрою медичною старшою. За потреби в закладі організовується дієтичне харчування.

З метою контролю за виконанням затвердженого набору продуктів, сестрою медичною старшою ведеться журнал обліку виконання норм харчування, дотримання яких здійснюється відповідно до нормативних документів та у межах відповідних бюджетних призначень.

   З боку адміністрації закладу дошкільної освіти здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил.

    Зауваження стосувались своєчасної заміни спецодягу, порціювання блюд, оновлення

маркування посуду, щодо своєчасного та якісного проведення генерального прибирання; щодо дотримання режиму видачі готових страв, та зберігання добових проб.

    Під час перевірки групових приміщень контроль з боку директора О. Корж   був направлений на створення умов для харчування дітей.

Педагоги приділяють велику увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок дітей під час  вживання  їжі, етикету прийому їжі (згідно програмових вимог).

     Вихователем – методистом В. Яковлєвою здійснюється періодичне спостереження та

аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук,

прийому їжі. В ході перевірок були виявлені недоліки в роботі педагогів:

– не використовувався санітарний одяг дітьми під час чергування по їдальні

(вихователів Каплун М.В., Панасенко С.І.);

– не систематично використовувались паперові серветки під час їжі (Голубковою Н.О.).

  Питання організації харчування дітей в ЗДО  включались в тематику батьківських зборів,

засідань Ради закладу, розглядались на виробничих нарад, нарадах при  директору,

висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

В 2023-2024  навчальному році було забезпечено харчування дітей пільгових категорій. Станом на 01 травня 2023 року безкоштовно харчувалися 13 дітей – батьки яких приймали участь в бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції  та   батьки, які проходять службу в ЗСУ за призовом під час мобілізації; 2 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,1 дитина з категорії внутрішньо переміщених осіб , які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. За 6 дітей з багатодітних сімей батьки сплачують 50% вартості плати за харчування.

І.7. Аналіз результатів взаємодії з сім’єю та громадськістю

Робота закладу дошкільної освіти в умовах  правового режиму воєнного стану

     В умовах воєнного стану найбільшої актуальності набули системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами, що дають змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку. На протязі 2023-2024 року адміністрація закладу та педагоги організовували взаємодію всіх учасників освітнього процесу постійно оновлюючи та поповнюючи інформаційне наповнення сторінки у спільноті Фейсбук, використовуючи ресурси онлайн-освіти: публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на сайті МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту», матеріали, які розміщені на платформі розвитку дошкільнят НУМО, рекомендовані онлайн матеріали та відео, підготовлені МОН, ДУ «Український інститут розвитку освіти», ЮНІСЕФ, порталу ПЕДРАДА та ін. Також ефективними були: завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми відповідно до їхнього віку, які розміщувалися на сторінці ЗДО в спільноті Фейсбук; інформаційно-освітні та психолого-педагогічні поради, які висвітлювалися в створених групах з батьками, вихователями в соціальній мережі Viber.

     Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до Річного плану роботи, передбаченою в розділах: V.1. «Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками, або законними представниками дітей» та  V.2.  «Співпраця з закладами загальної середньої освіти, установами та організаціями». Додатком до Річного плану роботи є План роботи закладу дошкільної освіти №6 «Зірочка» та ЗОШ №7, що щорічно схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором ЗДО  та директором школи.

    План передбачає роботу закладу  дошкільної освіти по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції); методичну роботу (консультації для педагогів закладу  дошкільної освіти і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємо відвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

     Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені ширми «Готуємо

майбутнього першокласника» з рубриками:

     Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі ЗОШ №7, директором школи

С. В. Федько , вчителями: Увенковою С.І., Бурцевою  С.М.

   Педагоги школи  у форматі онлайн брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічної ради.

    Взаємодія ЗДО і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

учителями школи (онлайн);

    Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації

принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. В умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи проблемні питання та шляхи їх розв’язання визначені Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (від 19.04. 2018 № 1/9-249).

    В подальшому реалізацію принципів наступності та перспективності доцільно

забезпечувати через:

 вивчення Концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова

українська школа» на період до 2029 року;

 визначення спільних тенденцій розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах

реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи;

 спрямування роботи на пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного,

діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та

початкової освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (у редакції

2021р.) та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.);

 узгодження змістових і технологічних аспектів здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних

особливостей дітей через обізнаність учителів початкових класів із програмами,

методами, прийомами розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі

дошкільної освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами,

технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової школи;

 забезпечення сприятливих умов для уникнення ситуацій форсування або штучного

сповільнення природного темпу розвитку дітей;

 забезпечення цілісності процесу особистісного й інтелектуального розвитку дітей за

умови внутрішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного

керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти і початкових

класах закладів загальної середньої освіти;

 забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти шляхом єдності підходів до

організації життєдіяльності дитини шостого та сьомого (восьмого) років життя

незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття освіти.

    В роботі з родинами одним із основних завдань роботи педагогічного колективу в

минулому навчальному році було:

–          розширення форм та видів співпраці з родинами, використовуючи очні та дистанційні форми взаємодії;

–          прозорості та відкритості роботи    закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

   Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу  в ЗДО шляхом проведення  загальних та групових батьківських зборів, анкетування, семінарів, трудових десантів по благоустрою території ЗДО ( 10.10. 2023¸ 10.04. 2024), зеленої толоки «Збережемо довкілля чистим (19.04. 2024).

   Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

   Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу,

педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. Всі вікові групи оновили ігрове обладнання на своїх  майданчиках .

    Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи, положень Державного

стандарту початкової освіти, Базового компоненту дошкільної освіти та з метою забезпечення наступності змісту та уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової освіти доцільно змінити аспекти взаємодії закладу дошкільної освіти і батьків. Інформаційно-просвітницьку роботу направити на:

– анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;

– ознайомлення батьків з психологічними закономірностями розвитку дітей раннього,

молодшого, середнього та  старшого дошкільного віку;

– проведення інтернет-консультацій, форумів для батьків;

– проводити роз’яснювальну роботу щодо посилення розвивальної і виховної складової

освітнього процесу, надання пріоритету соціалізації, громадянському вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності тощо.

    Продовжувати працювати над розширенням форм та видів співпраці родинами.

Вихователі  усіх вікових груп активно почали використовувати мережу Viber у зв’язку з правовим режимом воєнного стану в Україні. Стали  надавати  батькам інформацію як організувати життєдіяльність дошкільнят вдома, надсилали цікаві ігри та завдання, надавали рекомендації як привчати дітей до самостійності, що читати дітям та інші, надсилали батькам  цікаві  розвивальні відеоматеріали. ЗДО має свою  групу в соціальній мережі Facebook: Роменський ЗДО 6 “Зірочка” Роменської міської ради.

І.7. Аналіз результатів роботи психологічної служби

    Впродовж року психологічним супроводом були охоплені батьки, діти, педагоги

ЗДО №6. Супроводжувалися питання підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, адаптації вихованців груп раннього віку до нових умов перебування, формування у батьків свідомого  ставлення до своїх обов’язків, інтеграції дітей групи ризику і з особливими потребами в освітній  простір закладу, розвитку у педагогів відповідних психологічних знань для роботи з дітьми та батьками. Завдання роботи були реалізовані через виконання основних складових річного плану психолога.

 В межах організаційно – методичної роботи були підготовлені матеріали до семінарських

занять і консультацій з педагогами і батьками закладу « Як навчити дитину справлятися з поставленим перед нею завданням: реакції на небажану поведінку, позитивні вказівки» ( консультація),  «Пошук внутрішніх ресурсів та відновлення педагогічної рівноваги»

 ( практикум). «Стресостійкість: управління стресом в умовах сучасності» ( семінар), підготовлені заходи до тижнів толерантності і психології «Я відкритий для тебе», «Психологія в моєму житті», акцій «16 днів без насильства», «Вберегти дітей – гуманітарна місія сьогодення», упорядковані коррекційно – розвивальні заняття для роботи з дітьми різних категорій, створені банки даних на дітей кожної вікової групи, підібрана література і розвивальні посібники.

  Підвищення фахового рівня психолога відбувалося через участь у міських онлайн вебінарах впродовж навчального року. Були підготовлені виступи, практичні вправи, інформаційні повідомлення на теми:

«Дитячі страхи: виявляємо, вивчаємо, долаємо», «Дитяча агресія – насильство чи самозахист?», «Що таке справедливість і як її сформувати в дошкільників».  Упродовж року збиралася інформація та готувалися повідомлення, довідки, виступи до

педагогічних рад, що стосувалися висвітлення проблем, пов’язаних з формуванням у дітей логічного мислення, впровадження інноваційної діяльності та ін.

 Тематика виступів на засіданнях педагогічної ради у 2023 – 2024 н. р.:

 1. Психічне здоров’я та благополуччя учасників освітнього процесу в стресових умовах війни, «резилієнс» як властивість особистості.
 2. Особистість педагога як інструмент у роботі з дітьми , які переживають стрес. Особливості спілкування під час війни.
 3. Ефективні технології гармонізації психічного здоров’я та розвитку життєстійкості дітей: педагогічний підхід.

Значний відсоток відвідування консультацій мали батьки дітей шостого року життя, логопедичної групи, раннього віку, групи ризику.

   Зверталися родини за роз’ясненням проблем підготовки дітей до школи (інтелектуальна,

мотиваційна, особистісна готовність), формування навичок конструктивного спілкування з однолітками, розвитку самооцінки, вибору школи відповідно до здібностей дитини та ін.

Впродовж навчального року відвідали консультації з різних питань педагоги: Ю. Лукаш, Н. Голубкова,  Т. Лавріненко, І. Косенко, вчитель – логопед К. Іванченко,  музичний керівник М. Каплун.

  Окрім того, практичний психолог спільно з іншими спеціалістами проводила роботу у

консультпункті, виконувала замовлення щодо прийому батьків дітей з питань підготовки до вступу  у ЗДО.

Діти старшого дошкільного віку груп «Ромашка», «Сонечко», у січні-березні 2024 року пройшли планову психологічну діагностику з метою визначення  актуального стану сформованості соціально-психологічних навичок готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в умовах НУШ КДЗ «Чарівні перетворення» . Обстеженням були охоплені 21 вихованець, з них 10 дівчаток і 11 хлопчиків. 77 % дітей групи «Ромашка»  і 50% вихованців   групи  «Сонечко» показали рівень, що свідчить про те, що готовність до навчання  у дітей сформована повною мірою.

І.8. Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

      Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти у задовільному стані.

ЗДО забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що

знаходиться у задовільному робочому стані.

   У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці

співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному

закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з

«Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників  освітнього

процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи

з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу

планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про

призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з

попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова

документація велась відповідно до нормативних вимог.

    Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані

майже стовідсотково.

 Педагогічний та батьківський колектив Роменського закладу  дошкільної освіти (ясла-садка) №6 «Зірочка» прийняв участь  у конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!»  благодійного фонду «МХП-Громаді»  з власним проєктом  «Спортивний майданчик «Острівець козацького гарту та сили!».

6 липня 2023 року  організаторами конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!»  було оголошено  переможців, які отримають до 100 тис. гривень на втілення власних задумів, серед яких був і наш проєкт.  А вже 05.10 2023  було урочисто  його відкрито. Реалізація проєкту дала змогу забезпечити рухову активність під час проведення прогулянок, спортивно-фізкультурного дозвілля та занять з фізичної культури на свіжому повітрі, а також проведення різних заходів як фізкультурно-оздоровчого так і художньо-естетичного циклу.

Так, упродовж  2023-2024  навчального року та в рамках заходів щодо підготовки

матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти №6 «Зірочка» до нового

навчального року  2023-2024   проведено :

№ з/п

Назва заходів

Інформація про виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1.     

Поточний ремонт приміщення ЗДО

до 01.08.2023

виконано

Директор ЗДО №6

2.     

Ремонт котлів у топковій та очистка вентиляційних шахт ЗДО

 

до 01.08.2023

виконано

Директор  ЗДО №6

3.     

Повірка лічильника КУРС-1

до 01.08.2023

виконано

Завгосп  ЗДО №6

4.     

Повірка манометрів та сигналізаторів

до 01.08.2023

виконано

 

Завгосп  ЗДО №6

5.     

Ремонт станції підкачки  води

до 01.08.2023

виконано

 

Завгосп  ЗДО №6

 

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території

закладу.

   Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та

територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

    На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування  закладу, є введення воєнного стану в Україні та економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ЗДО у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

    Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально – матеріального забезпечення освітньої діяльності, як і раніше, залишаються обладнання, оснащення, меблі, предметно-ігрове середовище:

 педагогічного процесу;

 усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту;

 фізкультурно-оздоровчої, медичної бази;

 бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці працівників ЗДО;

 облаштування спортивного майданчика на території ЗДО.

     Потребує утеплення фасад приміщення закладу дошкільної освіти та продовження роботи по забезпеченню освітнього процесу  сучасними мультимедійними засобами.

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у закладі має стати: високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу, творчий та інтелектуальний потенціали педагогічних кадрів, орієнтація на дітей – як центр освітнього процесу.

 


QPTop.ru