Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу 

Закон України «Про засади державної мовної політики»:

 – Стаття 1. Визначення термінів … державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо. 

– Стаття 6. Державна мова України Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. 

Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя. 

Закон України «Про освіту»: 

– Стаття 7. Мова освіти Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. 

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про освіту», ч.1 ст.21 Закону України “Прот забезпечення функціонування української мови,як державної “, ч.1 ст.5 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, ч.1 ст.10 Закону України “Про дошкільну освіту” мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Згідно ст.10 Конституції України держаною мовою в Україні є українська мова.

Відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики» та «Про освіту» у Роменському ЗДО №6 «Зірочка» мовою освітнього процесу є державна мова – українська мова.


Experience the gaming magic at Hotel Glory's magical gaming realm , where magic is in the air.