Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу 

Закон України «Про засади державної мовної політики»:

 – Стаття 1. Визначення термінів … державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо. 

– Стаття 6. Державна мова України Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. 

Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя. 

Закон України «Про освіту»: 

– Стаття 7. Мова освіти Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. 

Відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики» та «Про освіту» у Роменському ЗДО №6 «Зірочка» мовою освітнього процесу є державна мова – українська мова.