Нормативно-правова база

Нормативно-правові  документи  щодо організації дошкільної освіти:

Нормативно-правові документи  щодо організації навчально-виховного процесу:

Нормативно-правові документи щодо організації программно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу:

Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:

Нормативно-правові документи щодо організації харчування:

Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи:

Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:

Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:

Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:

Програми та методичні посібники

1. Базовий компонент дошкільної освіти .К – 2012.

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – Київ: “МЦФЕР” – Україна, 2019.

3. Дошкольная психология / Т.Р.Мухиной/ – М:П.1987.

4. Дошкольная педагогика / под ред. Логиновой В.И., Саморуковой П.Г. / – М.:П , 1988.

5. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям . – К.: Рад.школаД977.

6. Сухомлинський В.О. « Як виховати справжню людину».- К.:Рад. школа.1975.

7. А.С. Макаренко « Педагогічна поема», – К.: Рад. школа 1973.

8. Амонашвили Ж.А. « Здравствуйте дети!» – М.:П.1983.

9. Б.П.Нікітін « Сходинки творчості або розвиваючі ігри» -К.: Рад. школа, 1999

10.Практическая психология в детском саду .Л.1995.

11. Лабораторний практикум по дошкольной педегогике и методикам,- М.: П.1981.

12. 0рганизація педагогічного процесу в дитячому садку /методичні рекомендації/ – К.,1993.

13. Методичний порадник. – Суми – 2009 .

14. На допомогу методичній службі. Суми – 2010.

15. Дошкільна освіта: історія і сьогодення (довідник), Т.:Мандрівець, 2011.

16. Ми маленькі українці. Суми, 2009.

17. Новоселова С. «Развивающая предметная среда», М.: 1991.

18. Мій рідний край. Суми – 2009.

19. Прокопенко Л.Г. Головні складові розвиваючого середовища (Палітра педагога – 2004 – №4).

20. І.В. Лущик «Фізичне виховання дошкільників, К.:Ранок, 2007.

21. Е. Вільчковський, Н. Денисенко « Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах». Т.:Мандрівець, 2008.

22. Л.В. Калуська «Здоров’я дитини в садку і родині». К.:Ранок, 2005.

23.Формування у молодших дошкільників основ свідомого ставлення до власного здоров’я /Денисенко Н.Ф./, К.:Ранок, 2010.

24. Дошкільникам про основи здоров’я /Лохвицька Л.В.. Андрющенко Т.К./ Т.:Мандрівець,2008.

25. Бережи, себе малюк! / Бойченко Т.Є./ К.:Генеза, 2008.

26. Виховуємо соціально компетентного дошкільника /Кононко О.Л./, К.:Світич, 2008.

27. Розвиток творчості дітей в образотворчій діяльності /Терещенко О.П./, К.:Світич, 2009.

28. Українське народознавство дітям дошкільного віку /Лозинська Є.Ф./, К.:Оріяна-Нова, 2008.

29. Програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років (авт.. Бутенко В.В., Вавіна Л.С., Гудим І.М.)

30. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок (Дошкільне виховання – 2002 – №10, 11).

31. Періодичні видання: журнали: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка вихователя», «Вихователь – методист», «Дошкільний навчальний заклад», «Дошкілля», «Дошкільна освіта», газети – «Розкажіть онуку», «Дитячий садок».

   Освітні програми,рекомендовані для використання в 2019-2020 навчальному році


вскрыть замок