Освітні програми

 

Витяг з протоколу педагогічної ради №5 від 22.08.2022 року :

п.2.2.1. 

Схвалити використання в освітньому процесі в ЗДО №6 використання комплексної освітньої програми 

 «Я у Світі» (нова редакція 2019 року), програми розвитку дитини дошкільного віку

(наук. кер. Кононко О. Л.);

п.2.2.2.

Схвалити використання парціальних освітніх програм:

  – альтернативну програму формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», лист ІМЗО від 14.07.2020  №22.1/12-Г-274 з дітьми середнього та старшого дошкільного віку;

– парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку- «Україна – моя Батьківщина» За науковою редакцією Рейпольської О.Д.(Лист ІМЗОвід 25.03.2016 №2.1/12-Г-85) з дітьми всіх вікових груп;

– парціальна програма «Казкова фізкультура» (М.М. Єфіменко) з фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, лист ІМЗО від 09.07.2019 322.1/12-Г-627 з дітьми молодшого дошкільного віку ;

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.), лист ІМЗО 04.12.2018. №22.1/12-Г-1049 з дітьми середнього дошкільного віку;

– «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт.

– Лохвицька Л.В.), лист ІМЗО від 08.11.2019 , №22.1/12-Г-10 з дітьми  старшого дошкільного віку    з  05.09.2022р.

Схвалити проєкт Стратегії розвитку ЗДО №6 “Зірочка” на 2022-2027 роки, проєкт Освітньої програми закладу на 2022-2023 навчальний рік та Положення про академічну

доброчесність ЗДО №6 “Зірочка”.

 

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти буде підпорядкована наступним

нормативним документам:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. № 446 «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

Лист МОН України «Щодо роботи закладу освіти на рік» (від 07.07.2021 р. №1/9-344);

Лист МОН України «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році»(Лист від 16.08.2019 №1/9-523)

Лист МОН від 14.09.2022 №1/10686-22 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист МОН від 27 липня 2022 р. № 1/8504-22  “Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році”

Роменський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Зірочка»

  

Витяг з наказу

22.08.2022                                                                         м. Ромни                                                              № 30-ОД

 

Про затвердження рішення педагогічної ради

«Беремо педагогічний старт в умовах сьогодення»

 

Відповідно до річного плану ЗДО та з метою підвищення рівня науково – методичних знань та умінь вихователів, удосконалення фахової майстерності педагогів закладу  22.08.2022  проводилася педагогічна рада за темою: «Беремо педагогічний старт в умовах сьогодення».На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол № 5 від 22 серпня 2022  року

НАКАЗУЮ:

1.Здійснювати планування освітнього процесу згідно комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (О.Л. Кононко) 2019 р. з дітьми всіх вікових груп.

2.Затвердити:

-Стратегію розвитку ЗДО №6 “Зірочка” на 2022-2027 роки;

-Освітню програму закладу на 2022-2023 навчальний рік;

– річний план освітньої роботи закладу на 2022-2023 навчальний рік;

– річні плани практичного психолога, вчителя-логопеда та інструктора з фізкультури;

-орієнтований розклад організованої освітньої діяльності дошкільників та розпорядок дня дітей;                                                                                                                  

-очно-дистанційну форму планування освітнього процесу за блоково-тематичним принципом у всіх вікових групах ЗДО;

-Положення про академічну доброчесність ЗДО №6 “Зірочка”.

 

  1. 3. Впроваджувати в практику роботи закладу дошкільної освіти :

  – альтернативну програму формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», лист ІМЗО від 14.07.2020  №22.1/12-Г-274 з дітьми середнього та старшого дошкільного віку;

– парціальну програму національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку- «Україна – моя Батьківщина» За науковою редакцією Рейпольської О.Д.(Лист ІМЗОвід 25.03.2016 №2.1/12-Г-85) з дітьми всіх вікових груп;

– парціальну програму «Казкова фізкультура» (М.М. Єфіменко) з фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, лист ІМЗО від 09.07.2019 322.1/12-Г-627 з дітьми молодшого дошкільного віку ;

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.), лист ІМЗО 04.12.2018. №22.1/12-Г-1049 з дітьми середнього дошкільного віку;

– «Скарбниця моралі», програму з морального виховання дітей дошкільного віку (авт.

– Лохвицька Л.В.), лист ІМЗО від 08.11.2019 , №22.1/12-Г-10 з дітьми  старшого дошкільного віку.                                                                                                                                                                                                         

  1. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор ЗДО №6 «Зірочка»                      ______________      Ольга КОРЖ

Посилання на Освітню програму ЗДО №6 “Зірочка” –освітня програма Освітня програма