Положення про академічну доброчесність ЗДО №6 “Зірочка”

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗДО № 6 “Зірочка”

Академічна доброчесність ґрунтується на морально-етичних принципах та узаконених правилах, якими повинні користуватися діячі освітнього процесу під час навчання,а також впровадженні результатів чи досягнень своєї пошукової й експериментальної, творчої й новаторської роботи з метою забезпечення достовірності отриманих результатів, довіри до оприлюднених даних.

Часто суб’єкти освітнього процесу забувають про відповідальність під час викладу інформації, підготовки публікацій чи усних доповідей. Адже академічна доброчесність базується на таких, доволі простих положеннях про культуру цитування (посилання на джерела, звідки узяті певні ідеї, концепції, судження), дотримання норм авторського права, чітке розуміння власного внеску дослідника у вивчення тієї чи іншої проблеми, контроль за виконанням постулатів академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримуватися правил академічної доброчесності треба, оскільки будь-який суб’єкт освітнього процесу має розуміти, що важливо не лише самостійно виконувати поставлені завдання у доборі й опрацюванні певної інформації, а й самостійно здійснювати аналіз інформаційних ресурсів, послідовно й аргументовано відстоюючи власну позицію дослідника. Нині, коли інформація бурхливими потоками заповнює всі резервуари нашої свідомості, необхідно здійснювати жорсткий контроль за її справжністю, зокрема в медіа-полі, володіти елементарними знаннями з медіаграмотності та інструментами фактчекінгу. Також точні посилання на джерела отриманої інформації (книги, періодику, інтернет-ресурси) можуть стати запорукою додержування правил академічної доброчесності. До порушень академічної доброчесності відносять:

– академічний плагіат,

-фабрикацію,

-обман,

-списування,

-хабарництво,

– зловживання службовим/ становищем тощо.

В цьому і полягає академічна відповідальність – здатність бути свідомим своїх академічних дій чи бездіяльності, а також у разі недотримання принципів академічної доброчесності бути притягнутим до низки запобіжних чи карних санкцій.

Академічна доброчесність включає шість фундаментальних цінностей, якими повинні володіти діячі освітнього процесу:

Кодекс академічної доброчесності ЗДО №6 «Зірочка», розроблено відповідно законів Конституції України, «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

Посилання на положення Положення про академічну доброчесність ЗДО № 6 “Зірочка”