Правила прийому

Правила прийому дітей до ЗДО

1.Прийом дітей до ЗДО здійснюється відповідно до електронної черги в закладі дошкільної освіти, сформованої на сайті   https://reg.isuo.org/preschools/view/id/42135

2.Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами) прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

3.Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у  заклади і дошкільної освіти:

4.При зарахуванні дитини до ЗДО батькам також  необхідно мати документи, що підтверджують наявність пільг, паспорт, ксерокопію свідоцтво про народження дитини, папку для зберігання документів. 

5.Для прийому дітей до груп компенсуючого типу  додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної комісії.

6.Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

7.Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками.

8.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

9.За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

10.Заклад дошкільної освітиздійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів.

11.Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування закладу дошкільної освіти оформляють у дільничного лікаря-педіатра, згідно з пунктом 2.3 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 року № 434.

11.Медична документація (за формою № 026/о) містить:

12.Медична документація видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо медичні протипоказання для перебування дитини у дошкільному закладі відсутні, а профілактичні щеплення виконані відповідно до календаря щеплень, дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільного закладу. Довідка про епідеміологічне оточення видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною закладу дошкільної освіти у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми хвороби.

13.Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:

14. Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН “ЗАПИС ДО ДИТЯЧОГО САДКА” ЗА ПОСИЛАННЯМ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/zapis-do-dityachogo-sadochka

Згідно Ст.53 Конституції України кожен має право на освіту .

Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004 доступність освіти , як конституційна гарантія реалізації права на освіту , означає – держава має створити можливості для реалізації цього Закону.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про освіту» , прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків.

Згідно зі ч.3 ст.14 та ст. 36 Закону  України «Про дошкільну освіту» батьки мають право вибирати заклад дошкільної освіти 

У відповідності з п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 ,

Прийом дітей у  заклад дошкільної  освіти здійснюється директором ЗДО  протягом календарного року згідно порядку реєстрації в Журналі обліку дітей, що потребують влаштування в ЗДО на підставі:

Батькам необхідно:

1.Подати заяву про прийняття дитини до дитячого закладу.
2. Надати копію свідоцтва про народження дитини.
3. Надати медичні документи, листок щеплення.
4. Надати всі дані про дитину, про особливості харчування, життєдіяльності, заповнити всі анкети.
5. Ознайомитися з пам´яткою для батьків.
6. Познайомитися із майбутнім вихователем Вашої дитини та отримати          консультацію про особливості адаптаційного періоду.
7. Разом з дитиною відвідати психолога закладу дошкільної освіти.
8. Підготувати змінний одяг, взуття для дитини, чешки, гребінець, спортивний    костюм.
9. Згідно із списком необхідних речей до кожної вікової групи, зібрати дитину до садочка.

Набір дітей в дитячий садок здійснюється протягом навчального року відповідно електронної реєстрації дітей в заклад дошкільної освіти.

Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати  ЗДО та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЗДО;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання, навчання та лікування своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

– брати участь у покращенні організації  освітнього процесу в ЗДО.

 Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до своєї держави, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– приводити дитину в дошкільний заклад чистою і охайною;

– забезпечити дитину одягом та взуттям для проведення занять фізкультурою та музикою;

– з метою охорони життя і здоров’я дітей не давати з собою в  заклад дошкільної освіти ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети;

– особисто передавати дитину вихователю та забирати її з закладу у вихователя не пізніше 19.00, не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям;

– приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам у стані алкогольного сп’яніння вихователь має право дитину не віддавати;

– не палити на території дошкільного навчального закладу;

– не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального закладу;

– попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного закладу та батьками або особами, які їх замінюють;

– не допускати нетактовної поведінки з дітьми, вихователями групи та іншими працівниками закладу;

– щомісяця, не пізніше 10-ого числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в ДНЗ в банківські установи міста;

– до 8.30 повідомляти медсестру або вихователів дошкільного закладу про причини відсутності дитини по телефону  7-97-43 або особисто;

– дитина, яка не відвідувала дошкільний заклад 3 і більше днів повинна мати довідку від лікаря;

– дотримуватись режиму дня дитини в дошкільному закладі і вдома;

– сприяти вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок і спільно з ЗДО проводити цю роботу;

– сприяти вихованню у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і виховувати дитину у атмосфері здорового способу життя.

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ В ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про систему

Багато батьків не раз стикалися з проблемою отримання місця для своїх дітей в дитячому садку. Тепер для них створено можливість поставити свою дитину в чергу, не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнити форму у розділі «Мої заявки» на даному сайті. Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. Крім того, є можливість переглянути інформацію про нормативну наповнюваність, про черги в дошкільні установи, дізнатися всю необхідну інформацію про всі дитячі садки обраного регіону.

Шановні батьки, на сайті електронної реєстрації надана можливість подачі заяви для постановки на облік у відділі освіти адміністрації району (за місцем проживання) дитини, що потребує місце в дошкільному навчальному закладі. Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад. При необхідності, обраний ЗДО можна змінити, звернувшись до відповідальної особи. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи у відділі освіти (в дошкільному навчальному закладі) з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Перед початком роботи ознайомтесь з інструкцією по електронній реєстрації для батьків.

 

 

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ !