Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

 Жовтень, 2023 року

Діти  молодшого дошкільного віку

4-й рік життя група «Чомусики» 11 дітей

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

   

4

40 %

4

40%

2

20%

Дитина в соціумі

   

8

80%

2

20 %

   

Дитина у природному довкіллі

   

5

50%

2

20%

 3

30%

Дитина у світі мистецтва

   

5

50%

4

40%

 1

10%

Гра дитини

   

5

50 %

4

40%

 1

10%

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

   

4

40%

3

30%

3

30%

Мовлення дитини

 

 

3

30%

4

40%

3

30%

5-й рік життя група «Веселка», 18 дітей

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість

дітей

Що становить, %

Особистість дитини

 3

17%

10

56%

5

27%

   

Дитина в соціумі

 5

27%

8

44 %

4

23%

1

6%

Дитина у природному довкіллі

3

 17%

9

 50%

6

 33%

 

 

Дитина у світі мистецтва

8

 44%

7

 

39%

3

 

17%

 

 

Гра дитини

69

50%

8

44%

1

6 %

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

9

50%

6

33%

3

7%

 

 

Мовлення дитини

 

 

8

44 %

7

39%

3

17%

6-й рік життя група «Ромашка», 16 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

1

6%

5

32%

9

50%

1

6%

Дитина в соціумі

 

 

4

25 %

10

63%

2

12 %

Дитина у природному довкіллі

   

2

 

13 %

12

 

74%

 2

 

13%

Дитина у світі мистецтва

   

4

25 %

10

 

62%

 2

 13%

Гра дитини

   

6

37 %

8

50 %

 2

13%

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

   

5

 

32 %

9

 

56%

2

 

12%

Мовлення дитини

   

6

37%

9

56%

1

7 %

Логопедична 6-й рік життя група «Сонечко», 10  дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

1

10%

5

50 %

4

40%

   

Дитина в соціумі

 

 

2

20 %

6

60%

2

20 %

Дитина у природному довкіллі

   

1

 

10 %

7

 

70%

 2

20 %

Дитина у світі мистецтва

   

2

 

20%

7

70%

 1

10%

Гра дитини

   

4

 

40 %

6

 

60 %

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

   

3

30 %

7

70 %

 

 

Мовлення дитини

   

1

 

10%

3

30 %

6

 

60 %

МОНІТОРИНГ  ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ    №6 «ЗІРОЧКА» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
         У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

      Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно Базового компоненту і чинної програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» в закладі дошкільної освіти №6 “Зірочка” проводився у квітні 2024 року.
     Діагностичним інструментарієм використано методичний посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» (Автори: Киричук Т. В., Кулик О. М., Шаповал Н. М. ).

     Метою моніторингу було виявлення ступеня співвідношення результатів діяльності
закладу із стандартами й вимогами дошкільної освіти, вивчення показників розвитку
компетентностей дітей, для подальшого адекватного планування роботи вихователів,
визначення напрямків розвитку дітей, які потребують більше часу та підвищеної уваги, як
індивідуально для кожної дитини, так і для всієї групи в цілому.
Для моніторингово дослідження якості дошкільної освіти були використані
наступні методи:
– контрольні та підсумкові заняття;
– міні-заняття з окремими дітьми;
– спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);
– бесіда з дітьми (як допоміжний метод);
– метод доручень (як один із видів природного експерименту);
– вивчення продуктів художньо-продуктивної діяльності дошкільнят
(малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості
тощо);
– дидактичні, розвивальні ігри та вправи.
В групі раннього віку “Чомусики”моніторингове дослідження
проводилось за системою показників нервово-психічного розвитку. Результати
фіксувались у картках нервово-психічного розвитку дитини раннього віку.
За результатами моніторингу розвитку дітей раннього віку було визначено, що із
загального числа: 17 дітей – обстежено 10 осіб (59%); із них – 7 (70%) дітей мають
розвиток відповідно до віку, у 3 (30%) дітей – розвиток на середньому рівні.

 Звіт про проведення моніторингу  основних компетенцій дітей закладу

дошкільної освіти № 6 «Зірочка» в квітні 2024 року

     Моніторингом основних компетенцій дітей закладу дошкільної освіти № 6 «Зірочка» було охоплено 72 дитини, що склало 68 відсотків.

    Моніторингове  дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти в 2023-2024 н.р. проводився за оцінювання рівня розвитку дитини  всіх вікових груп згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти (авт.Т.В. Киричук) свідчать про наступне:

Результати моніторингу якості освіти, квітень  2024

Група раннього віку 3-й рік життя «Бджілка», 10 дітей

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

30

5

50

2

20

Дитина в соціумі

5

50

2

20

3

30

Дитина у природному довкіллі

3

30

5

50

2

20

Дитина у світі мистецтва

3

30

4

40

1

10

1

10

Гра дитини

5

50

3

30

2

20

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

20

5

50

3

30

Мовлення дитини

2

20

4

40

3

30

1

10

 Результати моніторингу якості освіти, квітень 2024

Група раннього віку 3-й рік життя «Калинка», 4 дітей

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

4

100

Дитина в соціумі

4

100

Дитина у природному довкіллі

4

100

Дитина у світі мистецтва

4

100

Гра дитини

4

100

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

4

100

Мовлення дитини

1

25

3

75

  Результати моніторингу якості освіти, квітень  2024

Група молодшого дошкільного віку «Чомусики», 12 дітей

Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість

дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

27

5

46

3

27

Дитина в соціумі

2

18

6

55

3

27

Дитина у природному довкіллі

5

46

3

27

3

27

Дитина у світі мистецтва

5

46

4

36

2

18

Гра дитини

5

46

3

27

3

27

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

5

46

2

18

3

27

1

9

Мовлення дитини

2

18

6

55

3

27

 

Результати моніторингу якості освіти, квітень  2024

Група середнього дошкільного віку  «Веселка», 17  дітей

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

8

50

5

31

3

19

Дитина в соціумі

7

44

6

37

3

19

Дитина у природному довкіллі

8

50

5

31

3

19

Дитина у світі мистецтва

7

44

6

37

3

19

Гра дитини

7

44

9

56

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

5

31

7

44

4

25

Мовлення дитини

1

6

8

50

7

44

  

Результати моніторингу якості освіти, квітень  2024

Група дітей старшого дошкільного віку «Ромашка», 19 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

5

28

8

44

4

22

1

6

Дитина в соціумі

4

22

8

44

5

28

1

6

Дитина у природному довкіллі

4

22

6

33

7

39

1

6

Дитина у світі мистецтва

2

11

7

39

9

50

Гра дитини

6

33

5

28

6

33

1

6

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

4

22

7

39

6

33

1

6

Мовлення дитини

3

16

7

39

7

39

1

6

  

Результати моніторингу якості освіти, квітень  2024

Діти старшого дошкільного віку 6-й рік життя логопедична група «Сонечко»,  10 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

п

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

30

5

50

2

20

Дитина в соціумі

2

20

5

50

3

30

Дитина у природному довкіллі

1

10

6

60

3

30

Дитина у світі мистецтва

6

60

4

40

Гра дитини

3

30

4

40

3

30

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

20

3

30

5

50

Мовлення дитини

6

60

4

40

   

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ

за квітень 2024 року

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ

РІВЕНЬ

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЕДЕНІ У ВІДСОТКАХ

Середній показник по ЗДО

 

 

 

«Калинка»

3 р.ж.

«Бджілка»

3 р.ж.

«Чомусики»

4 р.ж.»

«Веселка»

5 р.ж.

«Сонечко»

6 р.ж.

«Ромашка»

6 р.ж.

 

Особистість дитини

Високий

30

27

50

30

28

28

 

Достатній

50

46

31

50

44

36

 

Середній

100

20

27

19

20

22

35

 

Початковий

6

1

 

Дитина в соціумі

Високий

50

18

44

20

22

26

 

Достатній

20

55

37

50

44

34

 

Середній

100

30

27

19

30

28

39

 

Початковий

6

1

 

Дитина у природному довкіллі

Високий

30

46

50

10

22

27

 

Достатній

50

27

31

60

 

33

33

 

Середній

100

20

27

19

30

39

39

 

Початковий

6

1

 

Дитина у світі мистецтва

Високий

30

46

44

11

22

 

Достатній

40

36

37

60

39

36

 

Середній

100

10

18

19

40

50

40

 

Початковий

10

2

 

Гра дитини

Високий

50

46

44

30

33

34

 

Достатній

30

27

56

40

28

30

 

Середній

100

20

27

30

33

35

 

Початковий

6

1

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Високий

20

46

31

20

22

23

 

Достатній

50

18

44

30

39

30

 

Середній

100

30

27

25

50

33

44

 

Початковий

9

6

3

 

Мовлення дитини

Високий

20

18

6

16

10

 

Достатній

40

55

50

60

39

40

 

Середній

25

30

27

44

40

39

35

 

Початковий

75

10

6

15

 

ВИСНОВКИ

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми
лініями БКДО, які наочно відображені в картках результатів моніторингу сформованості
основних компетенцій та узагальнені у відповідних таблицях , можна зробити
наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету – формування у
дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця
в природі та суспільстві. Освітня діяльність з дітьми планується і проводиться відповідно
до Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до
шести років «Я у Світі», методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з
дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.
Результати, отримані під час моніторингового дослідження якості дошкільної освіти
у групах передшкільного віку, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні.
Організація життєдіяльності дітей упродовж дня здійснюються відповідно до режиму
дня, розкладу організованих та колективних форм роботи, інтересів і запитів дітей. У всіх
групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення

організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні
види їх активності.

                                                               РЕКОМЕНДАЦІЇ

На підставі вище наведеного аналізу моніторингових досліджень та з метою
вдосконалення організації освітньої діяльності за програмою розвитку дитини від
народження до шести років «Я у Світі», пропонується:
– дообстежити дітей, які не відвідували заклад дошкільної освіти на час проведених
обстежень;
– відповідно до результатів моніторингового дослідження, планувати з дошкільниками
індивідуальні форми роботи;
– спланувати індивідуальну роботу з дітьми (початкового, середнього рівня), застосовувати
до них більш диференційований підхід;
– продовжити спрямовувати освітній процес на досягнення соціально-закріпленого
результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини);
– продовжувати роботу щодо впровадження інноваційних технологій для покращення
показників рівня набуття різних видів компетенцій кожною дитиною;
– при плануванні освітньої роботи більш широко застосовувати різні форми роботи з
розвитку зв’язного мовлення, а саме: різні види театралізованої діяльності, дидактичні
ігри вправи мовленнєвого спрямування, використання художнього слова, діалогічного
спілкування з дорослими та однолітками тощо;
– з метою формування цілісної картини світу, при організації освітньої діяльності з
дітьми продовжувати застосовувати основні і специфічні принципи STREAM освіти дітей
дошкільного віку;
– проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей щодо систематичного відвідування
дітьми закладу дошкільної освіти, необхідності співпраці батьків з вихователями груп
щодо розвитку вдома пізнавальної сфери та мовлення дітей.
                                                 1. «Особистість дитини»
                                                      Вихователям:

1.1. Продовжувати підвищувати рухову активність дітей, удосконалюючи виконання
основних рухів відповідно віку дітей та активізувати роботу по використанню рухливих і
спортивних ігор.
1.2. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків, опікунів вихованців щодо
формування навичок безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків під
час літнього відпочинку.
                                                   2. «Дитина в соціумі»
                                                        Вихователям:
2.1. Продовжувати спільно з родинами формувати комунікативні вміння: узгоджувати,
домовлятись, поступатися, вибачатися, визнавати чесноти та помилки одне одного,
прищеплювати навички культурної поведінки в людському оточенні.

 1.                                      «Дитина у природному довкіллі»
                                                                 Вихователям:
  3.1. Продовжувати стимулювати природну допитливість дошкільників та формувати
  еколого-пізнавальний розвиток шляхом активного використання експериментальнодослідницької діяльності дошкільників, отримання знань про довкілля через самостійні
  способи і методи їх отримання, спираючись на специфічні принципи та розвивальні
  акценти STREAM – освіти.
                                                              4. «Дитина у світі мистецтва»
                                                                    4. Вихователям:
  4.1. Продовжувати формувати уміння встановлювати зв’язки між призначенням
  предмета, його формою та матеріалом, з якого він виготовлений;
  4. 2. Продовжувати формувати звичку до порядку, бережливе ставлення до іграшок,
  предметів, речей; прагнення цінувати предметний і рукотворний світ в оточенні.
                                                                          5. «Гра дитини»
                                                                          Вихователям:
  5.1. Продовжувати освітню роботу по подальшому створенню, наповненню ігрового
  розвивального середовища.
  5.2. Продовжувати розвивати у дітей навички партнерської взаємодії під час розгортання
  ігрової діяльності.
  5.3. Продовжувати добирати найбільш доцільні засоби педагогічного впливу на розвиток
  ігрової діяльності дітей та сприяти ситуації успіху для кожної дитини.
  5.4. При плануванні освітньої роботи з дітьми систематично планувати зміст
  індивідуальної роботи з ігрової діяльності.
                                                                6. «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
                                                                           Вихователям:
  6.1. Продовжувати використовувати методи і прийоми, спрямовані на підвищення
  пізнавальної активності дошкільників, збереження основного принципу STREAM – освіти
  дітей дошкільного віку, розвитку логічного та критичного мислення у вихованців.
  6.2. Організовуючи освітню діяльність з дітьми, продовжувати використовувати
  мультисенсорний підхід до активного включення дітей в процес пізнання та практичну
  роботу; продовжувати заохочувати дітей до самостійних творчих пошуків.
  6.3. Продовжувати надавати дітям можливість досліджувати, експериментувати,
  запитувати, погоджуватися – не погоджуватися, перепитувати, виявляти сумнів, висувати
  припущення; заохочуйте дітей до самостійних творчих пошуків.
                                                             7. «Мовлення дитини»
                                                                      Вихователям:
  7.1. Слідкувати за власним мовленням під час виконання службових обов’язків, не
  нехтувати вимого обов’язкового її застосування, чітко дотримуватися ст..9 Закону
  України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», уникати
  спілкування з дітьми російською мовою.
  7. 2. Спонукати дошкільників до самостійного спілкування українською мовою залежно
  від ситуації.
  7.3. В освітній діяльності з дітьми більш активно застосовувати практичні завдання
  мовленнєвого характеру, надавати перевагу монологам, полілогам; стимулювати
  мовленнєву діяльність відкритими, проблемно-пошуковими запитаннями.

 

Вихователь- методист                                              Валентина ЯКОВЛЄВА

 

 

                                                 


See details berkeleycuts.com on our website.