Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

 

                                                     МОНІТОРИНГ  ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ 

                                             ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  №6 «ЗІРОЧКА» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

      Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно Базового компоненту і чинної  програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» в закладі дошкільної освіти №6 “Зірочка” проводився у квітні 2023 року.
Діагностичним інструментарієм використано методичний посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» (Автори: Киричук Т. В., Кулик О. М., Шаповал Н. М. ). 

     Метою моніторингу було виявлення ступеня співвідношення результатів діяльності закладу із стандартами й вимогами дошкільної освіти, вивчення показників розвитку компетентностей дітей, для подальшого адекватного планування роботи вихователів, визначення напрямків розвитку дітей, які потребують більше часу та підвищеної уваги, як індивідуально для кожної дитини, так і для всієї групи в цілому.
Для моніторингово дослідження якості дошкільної освіти були використані
наступні методи:
– контрольні та підсумкові заняття;
– міні-заняття з окремими дітьми;
– спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);
– бесіда з дітьми (як допоміжний метод);
– метод доручень (як один із видів природного експерименту);
– вивчення продуктів художньо-продуктивної діяльності дошкільнят
(малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості
тощо);
– дидактичні, розвивальні ігри та вправи.

Звіт про проведення моніторингу  основних компетенцій дітей закладу

дошкільної освіти № 6 «Зірочка» в квітні 2023 року

     Моніторингом основних компетенцій дітей закладу дошкільної освіти № 6 «Зірочка» було охоплено 73 дітей, що склало 70 відсотків.

    Моніторингове  дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти в 2022-2023 н.р. проводився за оцінювання рівня розвитку дитини  всіх вікових груп згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти (авт.Т.В. Киричук) свідчать про наступне:

Діти  молодшого дошкільного віку

4-й рік життя група «Веселка» 14 дітей

Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

   

5

45,5 %

4

36,4%

2

18.13%

Дитина в соціумі

   

4

36,41%

3

27,2 %

4

36,4%

Дитина у природному довкіллі

   

6

54,5%

1

9,1%

 4

36.4%

Дитина у світі мистецтвпа

1

9,1%

4

36,4%

2

18,4%

 4

36,4%

Гра дитини

2

18,1%

3

27,3 %

2

18,1%

 4

36,6%

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

18,1%

3

27,3%

3

27,3%

3

27,3%

Мовлення дитини

 

 

5

54,5%

 

 

6

45,5%

Група молодшого дошкільного віку «Веселка», 13 дітей

Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість

дітей

Що становить, %

Особистість дитини

 3

23,4%

9

69,2%

1

7,14%

   

Дитина в соціумі

 3

23,4%

9

69,2 %

1

7,14%

 

 

Дитина у природному довкіллі

4

 30,7%

8

 61,5%

1

 7,14

 

 

Дитина у світі мистецтва

3

 23,4%

9

 

69,2%

1

 

7,14%

 

 

Гра дитини

4

30,7%

6

46,1%

3

23,4 %

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

23,4%

7

53,8%

3

23,4%

 

 

Мовлення дитини

 

7

53,8 %

5

30,7%

1

7,14%

 Група середнього дошкільного віку  «Ромашка», 14 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

21%

8

57%

2

14%

1

7%

Дитина в соціумі

3

21%

3

21 %

7

50%

1

7 %

Дитина у природному довкіллі

2

14%

4

 

29 %

5

 

36%

 3

 

21%

Дитина у світі мистецтва

5

36%

3

21 %

4

 

29%

 2

 14%

Гра дитини

2

14%

4

29 %

6

43 %

 2

14%

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

21%

5

 

36 %

5

 

36%

1

 

7%

Мовлення дитини

1

7%

5

36%

5

36%

3

21 %

 Група середнього дошкільного віку «Сонечко», 12  дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

5

41,7%

4

33,3 %

3

25%

Дитина в соціумі

 

 

6

50 %

6

50%

 

Дитина у природному довкіллі

4

33,3%

4

 

33,3 %

4

 

33,3%

 –

 

Дитина у світі мистецтва

4

33,3%

3

 

25%

5

 

41,7%

 –

 

Гра дитини

6

 50 %

4

 

33,3 %

2

 

16,7 %

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

4

 

33,3%

3

 

25 %

5

 

41,7 %

 

 

Мовлення дитини

1

8,3%

6

 

50%

5

41,7 %

   

 Група дітей старшого дошкільного віку «Калинка», 16 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

 

 

11

69 %

5

31 %

 

 

Дитина в соціумі

2

12 %

6

38 %

7

44 %

1

6%

Дитина у природному довкіллі

1

 

6,2 %

11

 

69 %

4

 

25%

 

 

Дитина у світі мистецтва

7

 

44%

7

 

44 %

2

 

12%

 

 

Гра дитини

2

12%

11

69%

3

19%

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

 

19%

10

 62%

3

 

19 %

 

 

Мовлення дитини

1

6 %

5

32%

6

37 %

4

25%

 Діти старшого дошкільного віку 6-й рік життя логопедична група

«Бджілка» ,  7 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

4

57%

3

43%

 

 

 

 

Дитина в соціумі

2

28 %

3

44%

2

28%

 

 

Дитина у природному довкіллі

3

 

43%

4

57%

 

 

 

 

Дитина у світі мистецтва

2

 

28%

4

 

35%

3

 

27%

 2

 

19%

Гра дитини

4

57%

3

43%

 

 

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

 

28%

4

 

57 %

1

 

15%

 

 

Мовлення дитини

3

44 %

2

28%

2

28%

 

 

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ

за квітень 2023 року

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ

РІВЕНЬ

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЕДЕНІ У ВІДСОТКАХ

«Чомусики»

 3-й  р.ж.

«Веселка»

4-й р. ж.

«Сонечко»

5 р. ж.

«Ромашка»

5 р. ж.

«Калинка»

6 р. ж.

«Бджілка»

6 р. ж.

Середній показник по ЗДО

Особистість дитини

Високий

0

23

42

21

0

57

24

Достатній

46

70

33

57

69

43

53

Середній

36

7

25

14

31

0

19

Початковий

18

0

0

7

0

0

4

Дитина в соціумі

Високий

0

23

0

21

12

28

14

Достатній

36

70

50

21

38

44

44

Середній

27

7

50

50

44

28

34

Початковий

36

0

0

7

6

0

8

Дитина у природному довкіллі

Високий

0

31

33

14

6

43

21

Достатній

56

62

33

29

69

57

51

Середній

9

7

34

36

25

0

19

Початковий

36

0

0

21

0

0

9

Дитина у світі мистецтва

Високий

9

23

33

36

44

28

26

Достатній

36

70

25

21

44

35

40

Середній

19

7

42

29

12

27

23

Початковий

36

0

0

14

0

19

11

Гра дитини

Високий

18

31

50

14

12

57

30

Достатній

27

46

33

29

69

43

42

Середній

18

23

17

43

19

0

20

Початковий

37

0

0

14

0

0

8

Дитина в Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Високий

19

23

33

21

19

28

24

Достатній

27

54

25

36

62

57

44

Середній

27

23

42

36

19

15

27

Початковий

27

0

0

7

0

0

5

Мовлення дитини

Високий

0

0

8

7

6

44

11

Достатній

54

54

50

36

32

28

43

Середній

0

31

42

36

37

28

29

Початковий

46

7

0

21

25

0

17

ВИСНОВКИ

     Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми  лініями БКДО, які наочно відображені в картках результатів моніторингу сформованості  основних компетенцій та узагальнені у відповідних таблицях , можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету – формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця
в природі та суспільстві. Освітня діяльність з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.
Результати, отримані під час моніторингового дослідження якості дошкільної освіти у групах передшкільного віку, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні.

   Організація життєдіяльності дітей упродовж дня здійснюються відповідно до режиму дня, розкладу організованих та колективних форм роботи, інтересів і запитів дітей. У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

    На підставі вище наведеного аналізу моніторингових досліджень та з метою вдосконалення організації освітньої діяльності за програмою розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», пропонується:
– дообстежити дітей, які не відвідували заклад дошкільної освіти на час проведених обстежень;
– відповідно до результатів моніторингового дослідження, планувати з дошкільниками індивідуальні форми роботи;
– спланувати індивідуальну роботу з дітьми (початкового, середнього рівня), застосовувати до них більш диференційований підхід;
– продовжити спрямовувати освітній процес на досягнення соціально-закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини);
– продовжувати роботу щодо впровадження інноваційних технологій для покращення показників рівня набуття різних видів компетенцій кожною дитиною;
– при плануванні освітньої роботи більш широко застосовувати різні форми роботи з розвитку зв’язного мовлення, а саме: різні види театралізованої діяльності, дидактичні ігри вправи мовленнєвого спрямування, використання художнього слова, діалогічного спілкування з дорослими та однолітками тощо;
– з метою формування цілісної картини світу, при організації освітньої діяльності з дітьми продовжувати застосовувати основні і специфічні принципи STREAM освіти дітей дошкільного віку;
– проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей щодо систематичного відвідування дітьми закладу дошкільної освіти, необхідності співпраці батьків з вихователями груп щодо розвитку вдома пізнавальної сфери та мовлення дітей.
                                                 1. «Особистість дитини»
                                                      Вихователям:

1.1. Продовжувати підвищувати рухову активність дітей, удосконалюючи виконання основних рухів відповідно віку дітей та активізувати роботу по використанню рухливих і спортивних ігор.
1.2. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків, опікунів вихованців щодо формування навичок безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків під час літнього відпочинку.
                                                   2. «Дитина в соціумі»
                                                        Вихователям:
2.1. Продовжувати спільно з родинами формувати комунікативні вміння: узгоджувати, домовлятись, поступатися, вибачатися, визнавати чесноти та помилки одне одного, прищеплювати навички культурної поведінки в людському оточенні.

 1.                                      «Дитина у природному довкіллі»
                                                                 Вихователям:
  3.1. Продовжувати стимулювати природну допитливість дошкільників та формувати еколого-пізнавальний розвиток шляхом активного використання експериментальнодослідницької діяльності дошкільників, отримання знань про довкілля через самостійні способи і методи їх отримання, спираючись на специфічні принципи та розвивальні акценти STREAM – освіти.
                                                   4. «Дитина у світі культури»
                                                           Вихователям:
  4.1. Продовжувати формувати уміння встановлювати зв’язки між призначенням предмета, його формою та матеріалом, з якого він виготовлений;
  4. 2. Продовжувати формувати звичку до порядку, бережливе ставлення до іграшок, предметів, речей; прагнення цінувати предметний і рукотворний світ в оточенні.
                                                    5. «Гра дитини»
                                                      Вихователям:
  5.1. Продовжувати освітню роботу по подальшому створенню, наповненню ігрового розвивального середовища.
  5.2. Продовжувати розвивати у дітей навички партнерської взаємодії під час розгортання ігрової діяльності.
  5.3. Продовжувати добирати найбільш доцільні засоби педагогічного впливу на розвиток ігрової діяльності дітей та сприяти ситуації успіху для кожної дитини.
  5.4. При плануванні освітньої роботи з дітьми систематично планувати зміст
  індивідуальної роботи з ігрової діяльності.
                                   6. «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
                                                         Вихователям:
  6.1. Продовжувати використовувати методи і прийоми, спрямовані на підвищення пізнавальної активності дошкільників, збереження основного принципу STREAM – освіти дітей дошкільного віку, розвитку логічного та критичного мислення у вихованців.
  6.2. Організовуючи освітню діяльність з дітьми, продовжувати використовувати мультисенсорний підхід до активного включення дітей в процес пізнання та практичну роботу; продовжувати заохочувати дітей до самостійних творчих пошуків.
  6.3. Продовжувати надавати дітям можливість досліджувати, експериментувати, запитувати, погоджуватися – не погоджуватися, перепитувати, виявляти сумнів, висувати припущення; заохочуйте дітей до самостійних творчих пошуків.
                                        7. «Мовлення дитини»
                                                   Вихователям:
  7.1. Слідкувати за власним мовленням під час виконання службових обов’язків, не нехтувати вимогою обов’язкового її застосування, чітко дотримуватися ст.9 Закону
  України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
  7. 2. Спонукати дошкільників до самостійного спілкування українською мовою .
  7.3. В освітній діяльності з дітьми більш активно застосовувати практичні завдання мовленнєвого характеру, надавати перевагу монологам, полілогам; стимулювати мовленнєву діяльність відкритими, проблемно-пошуковими запитаннями.

 

 Вихователь- методист                                          Валентина ЯКОВЛЄВА

 


See details berkeleycuts.com on our website.