Сторінка музичного керівника

Інноваційні технології в музичному вихованні дітей дошкільного віку

   Картинки по запросу музичні гіфМузика має велику силу емоційного впливу, виховує почуття людини, формує смаки. Тому музичне виховання потрібно починати саме в дошкільному віці, так як долучаючись до культурної музичної спадщини, дитина пізнає еталони краси, привласнює цінний культурний досвід поколінь. Музика пов’язана з розвитком емоційної чутливості, з вихованням таких якостей особистості, як: доброта, вміння співчувати іншій людині.

    Сьогодні завдання дошкільної освіти зосереджуються навколо ДИТИНИ, розкриття її індивідуальності і неповторності, уміння знайти себе в суспільстві і навколишньої дійсності. Зміни, що відбуваються в дитині, проявляються в усіх компонентах її музичної культури: в її музичному досвіді, в музичній грамотності, в музичній творчості. Формування кожного з компонентів  музичної культури дитини є предметом педагогічної діяльності музичного керівника.

  Останнім часом з’явилося багато педагогічних технологій у вихованні дошкільників, але не всі вони цілком нові. Передові технології часто зберігають в собі багато елементів традиційного. Вміле поєднання і застосування традиційних та інноваційних технологій у музичному вихованні допоможуть досягти бажаного результату. Інноваційні технології включають в себе не тільки сучасні технології, але й стереотипні елементи освіти, які довели свою ефективність протягом педагогічної діяльності. Тому ми пропонуємо вам деякі  інноваційні технології, які можна використовувати під час музичного виховання дітей дошкільного віку.

Картинки по запросу музичні гіфТанцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе», автори Ж.Є. Фірільова, О.Г. Сайкіна, мета якої – сприяння всебічному розвитку особистості дошкільника від 3 до 7 років засобами танцювально-ігрової гімнастики. Зміст програми взаємопов’язаний із програмами з фізичного та музичного виховання дошкільнят.

Танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе» – це оздоровча методика на основі ігрового методу проведення занять. Так, в танцювально-ритмічну гімнастику входять розділи: ігроритміка, ігрогімнастіка і ігротанець. Нетрадиційні види вправ представлені ігропластикою, пальчиковою гімнастикою, ігровим самомасажем, музично-рухливими іграми та іграми-подорожами. Розділ креативної гімнастики включає: музично-творчі ігри та спеціальні завдання.

Ігровий метод надає навчально-виховного процесу привабливої форми, полегшує процес запам’ятовування і освоєння вправ, удосконалює рухову активність дітей, підвищує емоційний фон занять, сприяє розвитку мислення, уяви та творчих здібностей дитини.

Види танцювально-ігрової гімнастики «Са-Фі-Дансе»

  1. Ігроритміка.Є основою для розвитку почуття ритму і рухових здібностей, що дозволяє вільно, красиво і координаційно правильно виконувати рухи під музику відповідно її структурними особливостями, характеру, ритму, темпу і іншим засобам музичної виразності. Використовуються спеціальні вправи для узгодження рухів з музикою, музичні завдання та ігри.
  2. Ігрогімнастика.Служить основою для освоєння дитиною різних видів рухів, що забезпечують ефективне формування умінь і навичок, необхідних при подальшій роботі за програмою «Са-Фі-Дансе». Використовуються стройові, загальні, акробатичні вправи, а також вправи на розслаблення м’язів, дихальні вправи та вправи на зміцнення постави.
  3. Ігротанці.Спрямований на формування у вихованців танцювальних рухів, що сприяє підвищенню загальної культури дитини. Танці мають велике виховне значення та приносять естетичну радість. Використовуються танцювальні кроки, елементи хореографічних вправ і такі танцювальні форми, як сучасний і ритмічний танці.
  4. Танцювально-ритмічна гімнастика. Тут представлені образно-танцювальні композиції, кожна з яких має цільову спрямованість, сюжетний характер і завершеність. Фізичні вправи, що входять в таку композицію, вирішують конкретні завдання. Всі композиції об’єднуються в комплекси вправ для дітей.
  5. Ігропластика. Цей розділ ґрунтується на нетрадиційнійметодиці розвитку м’язової сили і гнучкості дітей дошкільного віку. Тут використовуються елементи гімнастичних рухів і вправи стретчинга, що виконуються в ігровій сюжетній формі.Використання даних вправ, крім позитивного настрою і м’язового навантаження, дають можливість дитині вільно висловлюючи свої емоції.
  6. Пальчикова гімнастика. Служить для розвитку дрібної моторики і координації рухів рук. Вправи, перетворюючи навчальний процес в захоплюючу гру, не тільки збагачують внутрішній світ дитини, але й забезпечують позитивний вплив на поліпшення пам’яті, мислення, розвивають фантазію.
  7. Ігровий самомасаж.Робота в цьому напрямку є основою загартування і оздоровлення дитячого організму. Виконуючи вправи самомасажу в ігровій формі, діти отримують радість і гарний настрій. Такі вправи сприяють формуванню у дитини свідомого прагнення до здоров’я.
  8. Музично-рухливі ігри. Містить вправи, що застосовуються практично на всіх заняттях, і є провідним видом діяльності дошкільників. Тут використовуються прийоми імітації, наслідування, образні порівняння, рольові ситуації, змагання – все те, що потрібно для досягнення поставленої мети при проведенні танцювально-ігрової гімнастики.
  9. Креативна гімнастика. Передбачає роботу педагога по застосуванню нестандартних вправ, спеціальних завдань, творчих ігор, спрямованих на розвиток вигадки, творчої ініціативи. Завдяки цим заняттям створюються сприятливі можливості для розвитку творчих здібностей дітей, їх пізнавальної активності, мислення, вільного самовираження і розкутості.

На наш погляд, танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе» найбільш повно вирішує завдання як формування рухової активності дітей дошкільного віку, так і розвиває емоційну сферу дитини

Доступність «Са-Фі-Дансе» грунтується на звичайних загальнорозвиваючих вправах. Емоційність досягається не тільки музичним супроводом, а й образними вправами, сюжетними композиціями, які відповідають віковим особливостям дошкільників, схильних до наслідування, копіювання дій.

Валеологічні пісеньки-співаночки. Велику увагу на музичних заняттях приділяється вихованню та розвитку дитячих голосів. Голос-це своєрідний індикатор здоров’я людини. Хто маєсильний голос, зазвичай, має міцне здоров’я. Коли дитина своїм голосом, яким розмовляє, співає вільно і легко, то голос сам природньо розвивається і зміцнюється.  Особливу роль відіграє правильний підбір голосових вправ, у тому числі валеологічних пісеньок з яких починаються всі музичні заняття. Вони готуютьголосові зв’язки до співу, розвивають звуковисотний і ритмічний слух. Нескладні тексти і мелодія, що складається зі звуків мажорної гами, тризвуки – піднімають настрій, покращують емоційний клімат заняття, готують голос до співу. Можуть супроводжуватися самомасажем біологічно активних зон обличчя та шиї, ритмічними рухами, та виконуваними жестами.

Як розминку перед співом, використовують пальчикові, артикуляційні та дихальні гімнастики. Пальчикові і жестові ігри цікаві, та не вимагають багато часу (1,5 – 2 хв.), легко запам’ятовуються, виконуються за показом дорослого. Вони дозволяють відпочити дітям протягом малорухомих видів діяльності – слухання музики, і в той же час не дають дітям відвернути свою увагу від основного виду діяльності.

Картинки по запросу музичні гіфВокалотерапія або «Цілющі звуки». Система вокалотерапії, що включає у себе роботу м’язів і голосу – гарний шлях до доброго здоров’я без застосування ліків.

Звук «А-А-А» – стимулює роботу легенів, трахеї, гортані, оздоровлює руки і ноги.

Звук «І-І-І» – активізує діяльність щитовидної залози, корисний при захворюваннях ангіною, покращує зір і слух.

Звук «У-У-У» – підсилює функцію дихальних центрів мозку і центру мови, усуває слабкість, млявість, та захворювання органів слуху.

Звук «М-М-М» – з закритим ротом знімає психічну втому, покращує пам’ять і кмітливість.

На музичному занятті використовувати такі проспівування можна як сигнал перед зміною виду діяльності, це сприяє для зосередження уваги.

Вокальна міміка – вираження емоцій в інтонації, тембрі, ритмі, вібрато голоси.


Комментарии к сериалу Рим по адресу http://vkinoshke.net/ - новинки кино и сериалов