Інноваційні технології

     Реалізація оновленого Базового компонента дошкільної освіти, оптимізація підходів до освітньо-виховної роботи з дошкільниками, зокрема впровадження компетентісного підходу до розвитку дитячої особистості, формування базису особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності ініціює впровадження інноваційних технологій до умов  закладу дошкільної освіти.

     І тому пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу на протязі 2021-2022 років були і будуть спрямовані на переосмислення освітніх, розвивальних та виховних завдань, використання особистісно-зорієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій навчання та виховання.

     03.09.21 по ЗДО №6 було видано наказ за № 16-ОД “Про організацію вивчення та впровадження новітніх освітніх технологій у освітньо-виховний процес у 2021-2022 навчальному році”

    Педагоги нашого закладу активно впроваджують в освітній процес 10 інноваційних педагогічних технологій. У методичному кабінеті створений Банк даних, розроблені перспективні плани впровадження  інновацій, проводяться моніторинги ефективності їх застосування та придбана фахова література для вивчення відповідних технологій.

     З 2020 навчального року в ЗДО працює творча група за проблемою «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі ЗДО», членами якої є творчі , з досвідом роботи педагоги. У ході роботи були розроблені:

– орієнтовне перспективне планування впровадження психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини Т. Піроженко (вихователь Дзюба А.В.). Заслуговують на увагу цікаві і змістовні проекти «У колі дружньої родини», «Творимо дива своїми руками», «Люблю тебе, мій Ромен»;

–  розроблені мнемотаблиці для розучування віршів Марії Підгірянки, Марії Познанської, Тараса Шевченка, Лесі Українки, для переказу творів В. Сухомлинського, складання казок, що дозволяє використовувати  мнемотехніку, як ефективний метод      навчання дітей читання віршів, складння творчих розповідей (вихователь Король Ю.С.);

–    програма розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з використанням ТРВЗ-технології (вихователь Кримець Л.П.). Любов Павлівна розробила і виготовила серію дидактичних ігор для дітей молодшого і старшого дошкільного віку: «Знайди пару», «Зимові подарунки», «Кола Луллія», «Збери родину», «Порахуй», «Чий слід». Активно ділиться своїми творчими досягненнями з даного питання колегами, провела ряд відкритих занять.

З метою розвитку творчої особистості дитини в ЗДО в кожній віковій групі організована робота міні-музеїв, кожен з яких – результат спілкування, спільної роботи вихователя, дітей та їх сімей. Міні-музеї: «Ляльки», «Української оселі», «Від зернини до хлібини», «Курочки», «Оберегів» мають паспорти, добірки занять для кожної вікової групи. З дітьми проводяться оглядові і тематичні екскурсії, пізнавальні бесіди, виставки. Діти старших вікових груп активно залучаються до роботи екскурсоводів.

Вихователь Панасенко С.І. не один рік працює над проблемою актуалізації спадщини В.О. Сухомлинського. Нею розроблена велика добірка авторських матеріалів, які розкривають системний підхід до роботи з дітьми та батьками. Це – добірка цікавих завдань «Казковий світ В.О.Сухомлинського», «Казки В.О. Сухомлинського в морально-етичному вихованні дошкільників» (система роботи над казкою), «Патріотичне виховання дошкільників за казками В.О.Сухомлинського» (конспекти інтегрованих занять за творами В.О.Сухомлинського), розроблено літературний проект «Сходинки творчості Василя Сухомлинського».

    З дітьми молодшого дошкільного віку (5-й рік життя) групи «Калинка» вихователь Косенко І.В. вдало використовує коректурні таблиці Н. Гавриш не лише для реалізації пізнавальних завдань, інтелектуальних, мовно-мовленнєвих, а також вправляє дітей у математичних уміннях (порахувати, порівнювати, визначати форми і т.д.). Нею систематизована добірки інтелектуально-мовленнєвих ігор і вправ, виготовлено яскравий демонстраційний та наочний матеріал.

      З дітьми молодшого дошкільного віку  (4-й рік життя)  вихователь Голубкова Н.О. активно використовує дидактичні ігри з блоками Дьєнеша та логічними фігурами. Проводячи ігри-занняття з малюками вихователь моделює важливі поняття не тільки з математики, але й з інформатики: алогритми, кодування інформації, логічні операції. Успішно  проводяться  різні ігри, такі як “Хто швидше складе блоки”, “Доручення, “Заселимо будиночок”, “Доможи  Незнайці” і т.д.

      Упровадження педагогіки «елементарного музикування» К. Орфа в практику роботи музичного керівника Покутної Н.М. збагатило завдання та зміст музичного виховання дошкільників. В практику роботи з дітьми ввійшли нестандартні види музичної діяльності: музично-імпровізаційні завдання («Подорож в країну музичних інструментів», «Що нам осінь принесла», «Магазин іграшок»), малювання графічної партитури, використання звучних жестів, різні види комунікативних ігор.

   

     Вихователь маклюків  6-го року життя  Лукаш Ю.М. активно запроваджує в практику роботи парціальну програму STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт з метою розкриття та розвитку внутрішнього потенціалу кожної дитини. Нею виготовлені власні схеми різних конструкцій та споруд, розроблені ігри та конспекти занять.

 

Використовуючи універсальну методику роботи з казкою, розроблену педагогом Л.Б. Фесюковою, вихователь Стромиленко Т.П. розвиває образне і логічне мислення малят, їх творчі здібності, формує нетрадиційний спосіб мислення. Знайомить дітей з світом природи і допомагає підготуватися до школи.

Виховуємо казкою за Л.Б. Фесюковою (Вихователь – Стромиленко Т.П.)

МНЕМОТЕХНІКА – ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ (Вихователь – Король Ю.С.)

Розвиток креативності у дошкільників засобами ТРВЗ (Вихователь – Кримець Л.П.)

 Блоки З. Дьєнеша в пізнавальному розвитку дітей молодшого дошкільного віку (Вихователь – Голубкова Н.О.)

 


мастер по ремонту дверных замков