Інноваційні технології

     Реалізація оновленого Базового компонента дошкільної освіти, оптимізація підходів до освітньо-виховної роботи з дошкільниками, зокрема впровадження компетентісного підходу до розвитку дитячої особистості, формування базису особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності ініціює впровадження інноваційних технологій до умов дошкільного закладу.

     І тому пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу на протязі 2015-16-17 років були і будуть спрямовані на переосмислення навчальних, розвивальних та виховних завдань, використання особистісно-зорієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій навчання та виховання.

     07.07.17 по ДНЗ №6 було видано наказ за № 16-ОД “Про організацію вивчення та впровадження новітніх освітніх технологій у освітньо-виховний процес у 2017-2018 навчальному році”

    Педагоги нашого закладу активно впроваджують в освітній процес 10 інноваційних педагогічних технологій. У методичному кабінеті створений Банк даних, розроблені перспективні плани впровадження всіх інновацій, проводяться моніторинги ефективності їх застосування та придбана фахова література для вивчення відповідних технологій.

     З 2015 навчального року в ДНЗ працює творча група за проблемою «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі ДНЗ», членами якої є творчі , з досвідом роботи педагоги. У ході роботи були розроблені:

– орієнтовне перспективне планування впровадження психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини Т. Піроженко (вихователь Средня Т.В.). Заслуговують на увагу цікаві і змістовні проекти «У колі дружньої родини», «Творимо дива своїми руками», «Люблю тебе, мій Ромен»;

–  розроблені мнемотаблиці для розучування віршів Марії Підгірянки, Марії Познанської, Тараса Шевченка, Лесі Українки, для переказу творів В. Сухомлинського, складання казок, що дозволяє використовувати  мнемотехніку, як ефективний метод      навчання дітей читання віршів, складння творчих розповідей (вихователь Средня Т.В.);

–    програма розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з використанням ТРВЗ-технології (вихователь Кримець Л.П.). Любов Павлівна розробила і виготовила серію дидактичних ігор для дітей молодшого і старшого дошкільного віку: «Знайди пару», «Зимові подарунки», «Кола Луллія», «Збери родину», «Порахуй», «Чий слід».Активно ділиться своїми творчими досягненнями з даного питання колегами, ровела ряд відкритих занять

З метою розвитку творчої особистості дитини в ДНЗ в кожній віковій групі організована робота міні-музеїв, причому кожен з них – результат спілкування, спільної роботи вихователя, дітей та їх сімей. Міні-музеї: «Ляльки», «Української оселі», «Від зернини до хлібини», «Курочки», «Оберегів» мають паспорти, добірки занять для кожної вікової групи. З дітьми проводяться оглядові і тематичні екскурсії, пізнавальні бесіди, виставки. Діти старших вікових груп активно залучаються до роботи екскурсоводів.

Вихователь Панасенко С.І. не один рік працює над проблемою актуалізації спадщини В.О. Сухомлинського. Нею розроблена велика добірка авторських матеріалів, що розкривають системний підхід до роботи з дітьми та батьками. Це – добірка цікавих завдань «Казковий світ В.О.Сухомлинського», «Казки В.О. Сухомлинського в морально-етичному вихованні дошкільників» (система роботи над казкою), «Патріотичне виховання дошкільників за казками В.О.Сухомлинського» (конспекти інтегрованих занять за творами В.О.Сухомлинського), розроблено літературний проект «Сходинки творчості Василя Сухомлинського».

    З дітьми молодшого дошкільного віку (5-й рік життя) групи «Калинка» вихователь Косенко І.В. вдало використовує коректурні таблиці Н. Гавриш не лише для реалізації пізнавальних завдань, інтелектуальних, мовно-мовленнєвих, а також вправляє дітей у математичних уміннях (порахувати, порівнювати, визначати форми і т.д.). Нею систематизована добірки інтелектуально-мовленнєвих ігор і вправ, виготовлене яскравий демонстраційний та наочний матеріал.

      З дітьми молодшого  (4-й рік життя)  вихователь Горгуц А.В. активно використовує дидактичні ігри з блоками Дьєнеша та логічними фігурами. Проводячи ігри-занняття з малюками вихователь моделює важливі поняття не тільки з математики, але й з інформатики: алогритми, кодування інформації, логічні операції. Успішно  проводяться  різні ігри, такі як “Хто швидше складе блоки”, “Доручення, “Заселимо будиночок”, “Доможи  Незнайці” і т.д.

      Упровадження педагогіки «елементарного музикування» К. Орфа в практику роботи музичного керівника Покутної Н.М. збагатило завдання та зміст музичного виховання дошкільників. В практику роботи з дітьми ввійшли нестандартні види музичної діяльності: музично-імпровізаційні завдання («Подорож в країну музичних інструментів», «Що нам осінь принесла», «Магазин іграшок»), малювання графічної партитури, використання звучних жестів, різні види комунікативних ігор.

    Технологію раннього та інтенсивного навчання грамоті М.О. Зайцева третій рік активно впроваджує вихователь Король Ю.С. ЇЇ малюки вже  читають  за допомогою кубиків та таблиць. З цією метою педагог використовує різні цікаві ігри, такі як «Ком’ютер”, «Ланцюжок», «Чарівник», «Лото». Для закріплення навичок читання вона пропонує малюкам багаторазове повторення чистомовок та скоромовок, а також інші малі фольклорні форми.

     Інструктор з фізичного виховання Мелещенко А.В. використовує нетрадиційні    підходи до   завдань   фізичного   виховання   дітей   дошкільного   віку.   Зокрема   методику  М.М.Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення». Нею розроблена система занять-вистав для кожної вікової групи, виготовлене яскраве нетрадиційне обладнання та атрибути. Використання даної методики дарує дітям радість і приносить користь їхньому фізичному, інтелектуальному розвитку, формуванню міжособистісних стосунків.

Активно впроваджується в практику гурткової роботи зі старшими дошкільниками інструктором з фізичного виховання степ-аеробіка, як цілий комплекс різних вправ різних за темпом та інтенсивністю. Анною Вікторівною розроблено перспективний план гуртка зі степ-аеробіки, перспективний план занять з фізичної культури з використанням степів, комплекси вправ ранкової гімнастики на степ-платформах з предметами та без, рухливі ігри, музично-ритмічні композиції, свята та розваги з використанням степ-платформ.

Виховуємо казкою за Л.Б. Фесюковою (Вихователь – Стромиленко Т.П.)

МНЕМОТЕХНІКА – ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ (Вихователь – Горгуц А.В.)

Розвиток креативності у дошкільників засобами ТРВЗ (Вихователь – Кримець Л.П.)

Методикка раннього читання М. Зайцева (Вихователь – Король Ю.С.)

 Фізичний розвиток дітей дошкільного віку за методикою М. Єфименка (Вихователь – Мелещенко А.В.)

Блоки З. Дьєнеша в пізнавальному розвитку дітей молодшого дошкільного віку (Вихователь – Голубкова Н.О.)

 


мастер по ремонту дверных замков