Кадровий склад

Педагогічний колектив ЗДО № 6 “Зірочка” –  це колектив однодумців, творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів.

           Станом на 01.09.2023 року у складі педагогічного колективу: директор, 1 вихователь-методист, 9 вихователів; 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 вчитель-логопед, 1 практичний психолог.

 

Загальна інформація про кадрове забезпечення ЗДО №6 “Зірочка”(кількісні показники)

Педагогічні працівники (в т.ч. фізичні особи, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні дошкільної освіти і залучені до освітнього процесу)

Необхідна кількість осіб

Фактична кількість осіб

Відсотки

Педагогічні працівники усього

17

15

88,24%

 

У тому числі ті, що

 

 

 

мають відповідну освіту або кваліфікацію

17

15

88,24%

 

працюють в закладі освіти за сумісництвом

1

1

100%

залучені на інших договірних умовах

 

Інформація про відповідність освіти та /або кваліфікації педагогічних працівників,

 інших фізичних осіб, які мають право провадити педагогічну діяльність

на рівні дошкільної освіти і залучені до освітнього процесу

№ з/п

П.І.Б.

педагога

Найменува-ння посади

Найменува-ння посади (для осіб, які працюють за сумісницт-вом), місце основної роботи, найменува-ння посади

Найменування закладу освіти, який закінчив педагог(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згі-дно з докумен-том про освіту)

Найменування закладу вищої освіти, післядипломної освіти або кваліфікаційного центру, яким присвоєно кваліфікацію педагогічного працівника, якщо працівника прийнято не за педагогічною освітою

Кваліфіка-ційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтверджен-ня)

Педа-гогіч-ний стаж (пов-них років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу освіти або іншого суб’єкта освітньої діяльності, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

1

 

Корж  Ольга Олексіївна

директор

 

 

Глухівський педагогічний інститут, 1976 р.

вчитель 1-3 класів

 

І катег.

(13 р.)

2022 р.

54

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 20492-21 від

29.10.2021р.

 

2

 

Голубкова  Наталія Олександрівна

вихователь

 

Глухівський педагогічний інститут ,  1989 р.

вчитель 1-3 класів

 

І катег.

(13 р.)

2023 р.

26

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 21213–22 від 18.02.2022р.

 

3

 

Лукаш  Юлія Миколаївна

 

вихователь

 

Глухівський державний пед. університет,  2016 р.

Організатор дошкільної освіти, вихователь

 

ІІ катег.

(12 р.)

2019 р.

7

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 25315-23 від 16.06.2022р.

 

4

 

Дзюба   Анна Вікторівна

вихователь

 

Глухівський  державний  пед. університет,  2014 р.

Організатор дошкільної освіти, вихователь

 

Вища катег.

(14 р.)

2023 р.

13 

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 21218–22 від 18.02.2022р.

 

5

 

Косенко

Ірина Віталіївна

вихователь

 

Глухівський  державний пед. університет,  2014 р.

Організатор дошкільної освіти, вихователь

 

І катег

(13 р.)

2019 р.

18

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 23904-23 від 30.11.2023р.

 

6

 

Кримець Любов Павлівна

 

вихователь

 

Сумський державний пед. університет, 2006р.

вихователь

 

Вища катег.

(14 р.)

2023 р.

17 

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 23904-22 від 30.11.2022р.

 

7

 

Панасенко  Світлана Іванівна

 

вихователь

 

Глухівський педагогічний інститут, 1990р.

вчитель 1-3 класів психолог

 

І катег.

(13 р.)

2022 р.

27

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 19053-21 від 19.03.2021р.

 

8

Лавріненко  Тетяна Йосипівна

Вихователь

 

 

 

Коростишівське педагогічне училище, 1985р.

 

11 розряд

2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

19

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 19054-21 від 19.03.2021р.

 

9

 

Стромиленко  Тетяна Петрівна

 

 

вихователь

 

Глухівський  державний педагогічний університет, 2002 р

Організатор дошкільної освіти, вихователь

 

 

1 катег

(13 р.)

2022 р.

 

 

 

 

 

18 

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 19057-21 від 19.03.2021р.

 

10

 

Яковлєва  Валентина Григорівна

вихователь- методист

 

 

Глухівський педагогічний інститут, 1991 р.

Вихователь-методист,

викладач педагогіки та психології дошкільної освіти

 

Вища кат.

(14 р.)

2020 р.

38

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 16023-20 від 08.05.2020р.

 

11

 

Король  Юлія Сергіївна

вихователь

 

Глухівський  державний педагогічний університет, 2006 р

Вихователь, практичний психолог

 

Вища катег.

(14 р.)

2023 р.

17 

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 23902-22 від 30.11.2022р.

 

12

Іванченко  Катерина Миколаївна

вчитель-логопед

 

Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2014

Організатор дошкільної освіти, вихователь.; логопеда дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів

 

ІІ катег.

(12 р.)

2022 р.

 

7

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 20566-21 від 03.11.2021р.

 

13

Каплун Марія Віталіївна

 

музичний керівник

 

Сумський  державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренко, 2016 р.

Вчитель музики та художньої культури

 

11 розряд

2023р.

 

7

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 24450-23 від 24.02.2023р.

 

14

Боброва Тетяна

Іванівна

інструктор з фізкультури

 

 

Глухівський  державний пед. університет,  2014 р.

Організатор дошкільної освіти, вихователь

 

11 розряд

2022р.

 

22

СОІППО,свідоцтво ПК №02139771 19308-21 від 21.04.2021р.

 

Особи, які працюють за сумісництвом

15

Коваленко  Ірина Анатоліївна

 

 

 

практичний психолог

Київський державний педагогічний інститут ім. М.О. Горького, 1989

Викладач педагогіки та психології дошкільної освіти

 

І катег.

(13 р.)

2022 р.

34

СОІППО,свідоцтво ПК №02139471 20601-21 від 05.11.2021р.

 

 

 

Педагогічні працівники:

Планують і здійснюють освітньо-виховну роботу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти

Вивчають індивідуальні здібності, схильності та інтереси дітей. Уміло використовують результати вивчення у своїй педагогічній діяльності, вправляють дітей у прояві творчого ставлення до практичних та розумових завдань.

формують уміння:

– навчальні;                                     

– загальнопізнавальні:                 

– спостерігати;

– обстежувати                          

– аналізувати;

– виділяти головне;                    

– порівнювати;

– запам’ятовувати;                     

– бачити проблему;

– осмислювати матеріал;        

– загальномовленнєві:

– культуру слухання;                

– запитування;

– висловлювання;                        

– обгрунтування;

– організаційні (способи самоорганізації); 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ
ДАНИХ (всього 15 чол.)

Ознайомитися з аналізом результатів статистичних даних можна тут за посиланням: Аналіз статистичних даних

Вік.                                                  

20 – 30 – 1 ч. – 7 %

30 – 40 – 6 ч. – 40 %

40 – 50 –3 –  20%

50 та більше – 5 ч. – 33 %

Освіта.                           

Вища – 12 ч. – 80 %

Базрва вища-2ч.- 13 %

Середня спеціальна – 1 ч. – 7 %

Результати атестації. 

Вища категорія – 4 ч. – 25%

І категорія –96 ч. – 38 %

ІІ категорія – 3 ч. – 21 %

11 розряд – 2 ч. – 16 %

Звання «Вихователь-методист»  – 0 ч. – 0%

 

 


24 hour plumber melbourne